งานที่กำลังเปิดรับสมัคร

[[item.start_date | moment:'D MMM Y']]
[[ item.day_remain ]] days left today
[[item.place]]
[[item.percent_registered]]%

งานที่ผ่านมา

[[item.start_date | moment:'D MMM Y']]
[[ item.day_remain ]] days left today
[[item.place]]