วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 - No One Left Behind

สวนหลวง ร. 9 กรุงเทพมหานคร
days
hours
minutes
seconds

เสื้อที่ระลึก

...

เหรียญที่ระลึก

...

แผนที่เส้นทางวิ่งระยะ 3.5 กิโลเมตร

...

แผนที่เส้นทางวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร

...
สมัครเข้าร่วมงาน
  • 10km Mini Marathon (600 บาท)
  • ผู้พิการทางสายตา 10K (600 บาท)
  • 3.5K (500 บาท)
  • 10km ไกด์รันเนอร์ (ไม่มีผู้พิการ) (600 บาท)
สมัครประเภททีม
  • 10km ไกด์รันเนอร์ (มีผู้พิการมาด้วย) (600 บาท)
สมัคร