Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

เดิน-วิ่ง ปลูกป่า มรดกโลก ณ บริเวณแนวป่าเชื่อมต่อคอริดอร์

12/08/2018 @ 6:00 am

รายละเอียดงาน

เดิน-วิ่ง ปลูกป่า มรดกโลก ณ บริเวณแนวป่าเชื่อมต่อคอริดอร์”
 บ้านทุ่งแฝก หมู่ 6 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
โครงการเพื่อผู้พิทักษ์ปีที่ 4 ร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติทับลาน กรมทางหลวง และกลุ่มองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายจิตอาสา ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องในการฟื้นผืนป่าที่เกิดจากการบุกรุก จนเสื่อมสภาพ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงรอบแนวการก่อสร้างสะพาน-อุโมงค์ แนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาระหว่างผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่-ทับลาน (Corridor) ให้เกิดแนวเชื่อมต่อผืนป่า 2 ผืนเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นทางเดินข้ามของสัตว์ป่า ได้ข้ามผ่านระหว่างป่าทั้งสองผืน จุดบริเวณ กม.27-29 ถนนสาย 304 อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย
ปีนี้ 2561 ทางโครงการเพื่อผู้พิทักษ์ป่าปีที่ 4 จึงจัดให้มีกิจกรรมปลูกป่า/กิจกรรมเดิน-วิ่ง ขึ้นเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องในการทำงาน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผืนป่ามรดกโลก โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก โครงการ เพื่อผู้พิทักษ์ปีที่ 3 (2560) คืนผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น ที่ประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์ในการเพิ่มพื้นที่ป่าจำนวนกว่า 50 ไร่ และจากการทำฝายมีชีวิต สร้าง แอ่งกระทะน้ำ โป่งเทียม โดยมีสัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์ในเวลาต่อมา สำหรับทางเชื่อมต่อผืนป่า หรือทางข้ามสัตว์ป่า หรือคอริดอร์ (Corridor) ที่กำลังก่อสร้างส่วนหนึ่งใกล้แล้วเสร็จ
ในปีนี้  เพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยงต่อผืนป่า สัตว์ป่า ตลอดถึงการหลอมรวมป่าทั้ง 5 ผืน โดยเฉพาะป่าเขาใหญ่ - ทับลาน ให้สัตว์สามารถเดินทางข้ามไปผสมพันธุ์กันได้ ไม่ให้เกิดอันตรายระหว่างการเดินข้ามเส้นทางเชื่อมนี้ และถือได้ว่าทางเชื่อมต่อผืนป่าจุดนี้(Corridor) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย หนึ่งเดียวในเอเชีย
โครงการเพื่อผู้พิทักษ์ 4 จึงถือโอกาสทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการผืนป่าบริเวณรอบๆ พื้นที่การก่อสร้างทางเชื่อมป่า ทางข้ามสัตว์ป่า หรือคอริดอร์(Corridor) เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การเตรียมพื้นที่รองรับสัตว์ป่าที่จะเดินทางข้ามจุดเชื่อมต่อระหว่างป่าทั้งสองผืน โดยจะจัดกิจกรรมปลูกป่าครั้งสำคัญนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2
โดยกำหนดพื้นที่ปลูกป่า เพิ่มเติมจากเดิมอีกจำนวน 50 ไร่ ในพื้นที่แนวเชื่อมต่อคอริดอร์ฝั่งอุทยานแห่งชาติทับลาน-เขาใหญ่ บริเวณบ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในจัดการ ผืนป่า อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อขยายพื้นที่ป่า และเป็นการสร้างแนวป่าเส้นทางการเดินของสัตว์ป่าที่จะข้ามคอริดอร์ระหว่างเขาใหญ่-ทับลาน ในอนาคตอันใกล้นี้ รวมถึงเป็นการสร้างแหล่งน้ำ แหล่งอาหารให้สัตว์ป่าอีกด้วย
วัตถุประสงค์กิจกรรม
 1. เพื่อสร้างการเรียนรู้ และเสริมความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์   และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลาน
 2. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างป่าเป็นแนวเส้นทางเดินสัตว์ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่
 3. เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ภายใต้ระบบการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม
 4. เพื่อระดมทุนทรัพย์ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากกิจกรรมครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนโครงการเพื่อผู้พิทักษ์ ปีที่ 4 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 5. สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่การทำงานของผู้พิทักษ์ป่า
 6. สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่าส่งเสริมการใส่ใจสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรม 1,200 คน
ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมราคาท่านละ 1,200 บาท
วันที่ :12 AUG 2018
เวลา :06.00
สถานที่ :ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน

กำหนดการ

กำหนดการกิจกรรม “เดิน-วิ่ง ปลูกป่า มรดกโลก ณ บริเวณแนวป่าเชื่อมต่อคอริดอร์”
วันที่ 11-12 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน จำนวน 2 วัน 1 คืน
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561
10.00 - 17.00 น.  ลงทะเบียนรับเสื้อ BIB สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม / จัดพื้นที่กางเต้นท์
17.00 - 18.00 น.   ทำภารกิจส่วนตัว
18.00 - 19.00 น.   กิจกรรมภาคค่ำ โดยทีมสื่อความหมายอุทยานแห่งชาติทับลาน
19.00 น.เป็นต้นไป   พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561
05.00 น. จุดฝากของให้บริการ
05.30 น. รวมพล ณ จุดปล่อยตัวที่ทำการอุทยาน
05.30- 06.00 น. พิธีกรนำวอร์ม/พิธีเปิดกิจกรรม
06.00 น. ปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรม
06.30-12.00 น. กิจกรรมเดิน-วิ่ง “เดิน-วิ่ง ปลูกป่า มรดกโลก ณ บริเวณแนวป่าเชื่อมต่อคอริดอร์”
 - ฐานปลูกป่า
 - ฐานยิงลูกลาน
 - ฐานเส้นทางเดินธรรมชาติ
13.00 น.  เสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ
 - เสื้อวิ่งที่ระลึก 1 ตัว
 - หมายเลขวิ่ง (BIB)
 - เหรียญที่ระลึก
แบบปลอกแขน
แบบผ้าบัฟ

Map

 - อาหาร และน้ำดื่มวันงาน (เช้า – เที่ยง)
 - จุดกางเต้นท์ วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน (จำนวน 1 คืน)
รายละเอียดเส้นทาง

-จากอช.ทับวิ่งผ่านคอร์ริดอร์(เส้น 304)ถึงทางขึ้น แปลงปลูกป่า 4 กม.
-จากทางขึ้นแม่จำปีไปแปลงปลูก 4 กม. (เทรล)
-จากแปลงปลูกไป Finish รับเหรียญ แล้วกลับลงมา 4 กม.(เทรล

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย
• บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
• หลักฐานการโอนเงิน

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com เพื่อผู้พิทักษ์
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด โทรศัพท์  02-158-6122  ต่อ 616,615
 • ปัญหาการสมัคร ได้ที่ Berving. Com ---> Line id : berving2017 / Tel : 087-990-0199

สถานที่จัดงาน

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน

Details

Date:
12/08/2018
Time:
6:00 am
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
 • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.