GENTLEMEN RUN 2020

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต กรุงเทพฯ
days
hours
minutes
seconds

แผนที่ ระยะ 5 กิโลเมตร

...

แผนที่ ระยะ 10 กิโลเมตร

...

เงื่อนไขการรับเสื้อ

1. รับด้วยตนเอง ที่สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ ดุสิต กรุงเทพฯ วันที่ 17-18 มกราคม 2563 เวลา 10.00-18.00 น.
2. ส่งทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งเป็นไปตามเงื่อนไขของทางเว็ปไซต์
(** สามารถเลือกจัดส่งได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เท่านั้น **)

สมัครเข้าร่วมงาน
  • 10km Mini Marathon (600 บาท)
  • 5km. (600 บาท)
  • VIP ทุกระยะ (1,000 บาท)