Run for Ratchasuda

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
days
hours
minutes
seconds

วัตถุประสงค์

...

เสื้อและเหรียญที่ระลึก

...

ประเภทการสมัคร

...

รางวัล

...

ขนาดเสื้อ

...

แผนที่เส้นทางการแข่งขัน 5K.

...

แผนที่เส้นทางการแข่งขัน 10K.

...

กำหนดการ

...
สมัครเข้าร่วมงาน
 • 5km Fun Run (500 บาท)
 • 10km Mini Marathon (500 บาท)
 • VIP 5km Fun Run (2000 บาท)
 • VIP 10km Mini Marathon (2000 บาท)
 • ผู้พิการทางสายตา 5K (500 บาท)
 • ผู้พิการทางสายตา 10K (500 บาท)
 • ผู้พิการทางการได้ยิน 5K (500 บาท)
 • ผู้พิการทางการได้ยิน 10K (500 บาท)
 • ผู้พิการ Wheel chair 5K (500 บาท)
 • ผู้พิการ Wheel chair 10K (500 บาท)
 • ผู้พิการด้านอื่นๆ 5K (500 บาท)
 • ผู้พิการด้านอื่นๆ 10K (500 บาท)
สมัคร Virtual Run
 • Virtual Run 10km (500 บาท)
สมัคร