Confirm Payment
Run for Ranger
รายละเอียด ของงาน

RUN FOR RANGER

โครงการเพื่อผู้พิทักษ์ปีที่ 3 คืนผืนป่าสู่มรดกโลก - ดงพญาเย็น

วัตถุประสงค์

กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อผู้พิทักษ์นี้ เป็นกิจกรรมที่ไม่หวังผลการแข่งขัน จัดขึ้นเพื่อ

1. เพื่อสร้างการเรียนรู้ และเสริมความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลาน

2. เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ภายใต้ระบบ การจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม

3. สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่การทำงานของผู้พิทักษ์ป่า

4. สร้างชวัญกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า

5. การระดมทุนทรัพย์ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากกิจกรรมการ เดิน-วิ่ง ครั้งนี้ นำไปสนับสนุนโครงการเพื่อผู้พิทักษ์ ปีที่3 ให้บรรลุวัตถุประสงค์

6. ส่งเสริมการใส่ใจสุขภาพ การออกกำลังกายของคนเมือง เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

 

วัน - เวลาจัดกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 

เวลา 05.00 - 10.00 น.

 

สถานที่จัดกิจกรรม

สวนหลวง ร.๙ (ประตูดาวเรือง) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

 

แบ่ง 2 ระยะ คือ

ระยะทางวิ่ง 10 กม. ปล่อยตัว 05.45 น.

ระยะทางวิ่ง 3 กม. ปล่อยตัว 06.00 น.

 

ค่าสมัคร ท่านละ 500 บาท ทุกระยะ

 

ผู้สมัครจะได้รับ เสื้อ และ เหรียญ 

                      

                      

 

สถานที่ปล่อยตัว
สวนหลวง ร.9
ของรางวัลภายในงาน
Facebook comment
รายละเอียด ของงาน
วันจัดงาน : 16 JUL 2017
เวลาปล่อยตัว : 05.45 น.
สถานที่ปล่อยตัว สวนหลวง ร.9
 
กิจกรรม ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา แจ้งการโอนเงิน สมาชิก

34/214 ซอยเลียบคลองสอง18 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทร 081-987-6055 , 087-995-7055

อีเมล์ info@berving.com

© Copyright 2017 BERVING.COM, All right Reserve.