Confirm Payment
ก้าวครูดิน
รายละเอียด ของงาน

โครงการ ก้าวทุกก้าว เหงื่อทุกหยด สู่มาตุภูมิ สร้างสนามกีฬาเพื่อมวลชน

 

ปิดรับสมัครออนไลน์
สามารถสมัครด้วยตนเองได้ใน วันที่ 29 ก.ค. 60 
ณ สนามศุภชลาศัย เวลา10.00-18.00 น.จำนวน 220 ท่านเท่านั้น !

 

กิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชน

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีนักเรียนเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาและรักษาสุขภาพ

ทั้งนี้ สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา ให้แก่นักเรียนและเยาวชน ในจังหวัดพะเยา มีความสามารถเป็นตัวแทนจังหวัดระดับภาค ระดับเขต และเป็นตัวแทนทีมชาติไทย จนสามารถสร้างชื่อเสียงมาสู่จังหวัดพะเยาอย่างสม่ำเสมอ แต่ปัจจุบันนี้สภาพสนามกีฬาของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อยู่ในสภาพที่ชำรุด ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะฤดูฝน มีสภาพเป็นโคลน และมีน้ำขัง เป็นอุปสรรคต่อการฝึกซ้อมและการออกกำลังกาย ดังนั้น จึงเห็นสมควรระดมทุนเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อรองรับการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนและเยาวชน ตลอดจนเป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชนและผู้สูงอายุ

 

สถานที่จัดงาน
START - สนามศุภชลาศัย

FINISH - สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต

เวลา

04.00 น. - 06.15 น.

 

ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับ เสื้อ และ เหรียญ ที่ระลึก

เส้นทาง

 

สถานที่ปล่อยตัว
สนามศุภชลาศัย
ของรางวัลภายในงาน
Facebook comment
รายละเอียด ของงาน
วันจัดงาน : 30 JUL 2017
เวลาปล่อยตัว : 06.15 น.
สถานที่ปล่อยตัว สนามศุภชลาศัย
 
กิจกรรม ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา แจ้งการโอนเงิน สมาชิก

34/214 ซอยเลียบคลองสอง18 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทร 081-987-6055 , 087-995-7055

อีเมล์ info@berving.com

© Copyright 2017 BERVING.COM, All right Reserve.