Confirm Payment
Run for sea 2017
รายละเอียด ของงาน

Run For Sea #2017

วิ่งเพื่อพ่อ...เพื่อพิทักษ์ทะเลไทย (ครั้งที่ 23)

 

 

เรียน นักวิ่งทุกท่าน

 

เนื่องจากระบบการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่ละประเภทครั้งละไม่เกิน 20 ท่าน

หากต้องการลงทะเบียนต่างระยะทาง รบกวนลูกค้าลงทะเบียน แยกกัน นะค่ะ
 

โครงการกล้วยน้ำไท เดิน-วิ่ง การกุศล ธันวามหาราช

จัดโดย โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และ กล้วยน้ำไทมูลนิธิ

 

รายได้...เพื่อช่วยปัญหาขยะในทะเลไทย

 

ความสำคัญ

เป็นงานวิ่งประจำปี ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และ กล้วยน้ำไทมูลนิธิ ครั้งที่ 23

จัดขึ้น ทุกวันที่ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีความสำคัญยิ่งของคนไทยทั้งประเทศ

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

2 เพื่อช่วยปัญหาขยะในทะเลไทย

วัน เวลา การแข่งขัน สถานที่

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 / ปล่อยตัว 05.30 . / บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก / ประเทศไทย

 

 

ประเภทการสมัคร

ประเภทที่ 1 ควอเตอร์มาราธอนระยะทาง 10.5 กม.

ค่าสมัครท่านละ 400 บาท จะได้รับเสื้อกล้าม หรือ คอกลม 1 ตัว /

พร้อมเหรียญผู้พิทักษ์ Run For Sea 2017 เมื่อเข้าเส้นชัย

 

ประเภทที่ 2 บุคคลทั่วไปเดินการกุศล ระยะทาง 4.0 กม.

ค่าสมัครท่านละ 400 บาท จะได้รับเสื้อกล้าม หรือ คอกลม 1 ตัว /

พร้อมเหรียญผู้พิทักษ์ Run For Sea 2017 เมื่อเข้าเส้นชัย

 

 

กลุ่มอายุการสมัคร

ชาย : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29ปี / 30-39ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี/

60-69 ปี / 70 ปีขึ้นไป

หญิง : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29ปี / 30-39ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี/

60 ปีขึ้นไป

 

เริ่มวันรับสมัคร

วันที่ 7 กรกฎาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 หรือครบจำนวนสมัคร

 

ค่าสมัครวิ่ง / เดิน การกุศล

ราคา 400 บาท

ตามประเภทที่ท่านต้องการสมัคร

(จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน / รับจำนวนจำกัด 15,000 คน)

 

 

ช่องทางรับสมัคร

1. สมัคร Online / ได้ที่ www.runforsea.com / โทร. 095-558-1556

2. สมัคร Walk In / ได้ที่ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 .พระราม 4 / โทร 02-769-2000

 

 

คุณสมบัติการสมัคร

- อายุตรงตามประเภทของผู้เข้าแข่งขัน (การคิดอายุ คิดจาก ..ปัจจุบัน ลบพ..เกิด)

- หลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่ายติด อาทิ บัตรประชาชน ใบขับขี่ ฯลฯ

- ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านไม่สามารถให้ผู้อื่นลงแข่งขันแทน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

- บัตรเข้าร่วมงานจะต้องเป็นบัตรที่ได้มาจากการซื้ออย่างถูกต้อง และ

เป็นบัตรที่จัดทำโดยกล้วยน้ำไทมูลนิธิเท่านั้น

 

รางวัลการแข่งขัน

1. ถ้วยประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

- แก่ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยคนแรก ชายและหญิง (ไม่จำกัดอายุ) และ รางวัลเงินสด 5,000บาท พร้อมเสื้อเบลเซอร์

2. ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

- แก่ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยคนแรก ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี

- แก่ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยคนแรก ชาย อายุ 70 ปีขึ้นไป และหญิงคนแรก อายุ 60 ปีขึ้นไป

3. ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากกล้วยน้ำไทมูลนิธิ

4. ผู้ที่เดิน-วิ่งการกุศล เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญผู้พิทักษ์ Run For Sea 2017

 

กติกา

*ผู้ได้รับรางวัลต้องผ่านจุด check point และแสดงสัญลักษณ์มารับรางวัล

*คำตัดสินของคณะกรรมการแข่งขันและหรือผู้แทนเทคนิคสมาคมนักวิ่ง- เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

มาตรฐานการแข่งขัน

จัดการแข่งขันภายใต้กฎติกา IAAF โดยการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกรีฑา

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ควบคุมเทคนิคการแข่งขันโดย สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม .. 2560 / ปล่อยตัวหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถนนราชดำเนินนอก / ประเทศไทย

 

04.00 . นักกีฬาลงทะเบียน

05.00 . พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 และพิธีเปิด

05.30 . ปล่อยตัวนักกีฬา (วิ่ง)

05.45 . ปล่อยตัวนักกีฬา (เดิน)

07.00 . ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 89 รูป

08.00 . พิธีมอบถ้วยและรางวัลขนะเลิศตามลำดับ แจกรางวัลแก่ผู้โชคดี

09.00 . ปิดงาน

 

การอำนวยความสะดวก

บริการห้องพัก ห้องรับรองของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท (กรณีนักวิ่งต่างจังหวัด)

บริการที่จอดรถ / จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้

บริการรับฝากของ (เว้นของมีค่า)

บริการน้ำดื่มตามเส้นทางวิ่ง ทุก 2.0 กม.

บริการหน่วยปฐมพยาบาลดูแลตลอดการแข่งขันและบริการตรวจเช็ค ความดันฟรี

บริการนวด และ ครีมนวดกล้ามเนื้อ จากบริษัทผู้สนับสนุน

บริการอาหาร,เครื่องดื่ม และผลไม้ฟรี

บริการรถสุขาเคลื่อนที่

บริการจำหน่ายชุดสังฆทานเพื่อร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

จัดโดย...โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และ กล้วยน้ำไทมูลนิธิ

80 .แสงจันทร์-รูเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร. 02-769-2000

 

HOTLINE

 

โทร. 095-558-1556 / 089-603-6606

 

Run For Sea#2017

RUN FOR THE KING…SAVE THAI SEA (the 23rd event)

 

KLYUAYNAMTHAI CHARIT WALK-RUN ON THE ROYAL 5TH OF DECEMBER

BY KLUAYNAMTHAI HOSPITAL AND KLUAYNAMTHAI FOUNDATION

 

 

FUND RAISING

will be donated to SAVE SEA

 

IMPORTANT

It is an annual event of Klauynamthai hospital and Kluaynamthai Foundation. This year is the 23rd event, which is always on the 5th of December of every year, our Thai’s memorable day for the birthday of our beloved KING RAMA the 9th

 

OBJECTIVES OF THE EVENT

1. To memorize the kindness of our beloved KING RAMA the 9th

2. To save sea from the garbages destructing the sea

 

PLACE AND DATE OF COMPETITION

TUESDAY 5TH OF DECEMBER 2017

START 05:30 AM., from The Ministry of Agriculture and Cooperatives, Ratchadamnoen Nok, THAILAND

 

TYPE OF APPLICATION

 

TYPE 1 QUARTER MARATHON 10.5 Kms.

FEE 400 BATH per person, with one sleeveless shirt or regular shirt

One medal of RUN FOR SEA 2017, after pass the winning line

 

TYPE 2 GENERAL 4.0 Kms.

FEE 400 BATH per person, with one sleeveless shirt or regular shirt

One medal of RUN FOR SEA 2017, after pass the winning line

 

AGE GROUP

 

• MALE : Not more than 15 years old / 16-29 years old / 30-39 years old / 40-49 years old / 50-59 years old / 60-69 years old / 70 years old

• FEMALE : Not more than 15 years old / 16-29 years old / 30-39 years old / 40-49 years old / 50-59 years old / 60 years old up

 

OPEN APPLICATION

7th of July to 1st of November 2017, or until Full

 

FEE FOR WALK-RUN

400 BATH, according to application type

Early reserved, will get application / limit to 15,000 walk-runner

 

CHANNEL FOR APPLICATION

1. Apply Online / www.runforsea.com / call 095-558-1556

2. Apply Walk In / Klauynamthai hospital 1, Rama 4 / call 02-769-2000

 

QUALIFICATION OF APPLICANT

-must be age by the age group of competition ( calculated by current year minus the birth year)

-personal ID, driver license ID, with your photo

-without exception, the applicant cannot have any other person to compete on his or her behalf.

-enter ticket must be the official ticket issued by Kluaynamthai Foundation ONLY.

 

PRIZE

1.Prize of an honor trophy, by HRH Princess Somsawali

For the first runner either male or female (not limited to age) and cash prize of THB 5,000 and one Brasher Jacket

 

2. Prize of an honor trophy, by HRH Princess Patcharakitiyapa

For the first runner of passing winning line either male or female, age not older than 15 years old.

For the first runner of passing winning line male age 70 years old up, and female age 60 years old up.

 

3. Prize of an honor trophy, by Kluaynmathai Foundation

For the 1st to 5th runner of passing winning line for all age, male and female

 

4. Prize of an honor SAVE SEA 2017 medal for an environist

For all runner of passing winning line.

 

RULES

*qualified reward applicant must pass the check point with notified stamp.

*All judgment must be FINAL by the competition’s committees or the technician representative from the Jogging Association of Thailand for health.

 

STANDARD OF COMPETITION

The competition is abided by the IAAF rules, certified by Athletic Association of Thailand

Technical competition controlled by Jogging Association of Thailand for health.

 

SCHEDULE

TUESDAY 5TH OF DECEMBER 2017

from The Ministry of Agriculture and Cooperatives, Ratchadamnoen Nok, THAILAND

 

04:00 am. Registration

05:00 am. Light the candle to memorize KING RAMA the 9th, and opening

05:30 am. Start the runner

05:45 am. Start the walker

07:00 am. Buddhism ceremony to offer food to the 89 monks

08:00 am. Perform honor trophy granted to the runner’s winner

Lucky draw.

09:00 am. closed

FACILITY

• Accommodation will be provide by Kluaynamthai hospital ( for runners who come from other Bangkok province

• Car Paking will be available, which will be informed soon.

• Locker services (except valued items)

• Drinking waste is available on the running route for every 2.0 km.

• Nurse Aid services will be provided along the competition, FREE health checkup.

• Massage for relaxing and relief pain oil are provided by sponsor.

• FREE Food, drink, and fruit will be provided

• MOBILE TOILET will be provided

• Monk’s supplied set are available, ,for sales to offer to the 89 monks, as to make good thing for the KING.

 

Organized by: Kluaynamthai hospital and Kluaynamthai Foundation,

80 Sangchan-Rubia, Prakanong, Klongtoey, Bangkok 02-769-2000

HOTLINE

Call. 095-558-1556 / 089-603-6606


แบบเสื้อ

 

Size

 

เหรียญ

 

BIB

 

Map 4 K

 

Map 10 K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ปล่อยตัว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | Front of Ministry of Agriculture and Cooperatives
ของรางวัลภายในงาน
Facebook comment
รายละเอียด ของงาน
วันจัดงาน : 05 DEC 2017
เวลาปล่อยตัว : 05.30 น.
สถานที่ปล่อยตัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | Front of Ministry of Agriculture and Cooperatives
 
กิจกรรม ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา แจ้งการโอนเงิน สมาชิก

34/214 ซอยเลียบคลองสอง18 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทร 081-987-6055 , 087-995-7055

อีเมล์ info@berving.com

© Copyright 2017 BERVING.COM, All right Reserve.