Confirm Payment
OPS Running Charity 2017
รายละเอียด ของงาน

ข้อมูลการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล OPS Running Charity 2017

 

1. ชื่อกิจกรรม :

        การแข่งขันเดิน - วิ่ง การกุศล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (OPS Running Charity 2017) ครั้งที่ 1

 

2. Concept งาน :

        "จากศูนย์ ฯ สู่ สวน" (เนื่องจากเราจะทำการวิ่งจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เข้าไปยังพื้นที่โดยรอบสนามกอล์ฟนอร์ธปาร์ค)

 

3. วัตถุประสงค์ของงาน :เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ไปดำเนินการดังนี้

        3.1 สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การสงเคราะห์แก่เจ้าหน้าที่

        3.2 รายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

 

4. พื้นที่จัดกิจกรรม :

        พื้นที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการนอร์ธปาร์ค

 

5. เส้นทางวิ่ง :

        - ทำการ Start บริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ แจ้งวัฒนะ แล้ววิ่งเข้าไปในโครงการนอร์ทปาร์ค ถ.วิภาวดี - รังสิต ผ่านทางประตูสโมรสรราชพฤกษ์ แล้ววนกลับมาเข้าเส้นชัยยังจุด Start

 

6. ระยะทางจัดกิจกรรม :แบ่งระยะทางการจัดกิจกรรมเป็น 2 ระยะ คือ

        6.1 FunRun (ระยะทางประมาณ 5.21 Km.) รับสมัคร จำนวน 1,000คน * ไม่มีเวลา Cut Off

        6.2 Mini Marathon (ระยะทางประมาณ 10.34 Km.) รับสมัคร จำนวน 1,000คน * ไม่มีเวลา Cut Off

 

7. การรับสมัคร :แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

        7.1 ประเภทบุคคลทั่วไป ค่าสมัคร คนละ 400 บาท (ทุกระยะ)

        7.2 ประเภท VIP ค่าสมัคร คนละ 1,000 บาท (ทุกระยะ)

 

8. กำหนดวัน / เวลา / สถานที่จัดกิจกรรม :

        วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.30 - 08.30 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ แจ้งวัฒนะ

           8.1 FunRun ปล่อยตัว เวลา 06.00น.

           8.2 Mini Marathon ปล่อยตัว เวลา 05.30น.

 

9. ช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม :แบ่งออกเป็น 2รูปแบบ คือ

        9.1 สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ http://www.berving.com

        9.2 สมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

10. วิธีการสมัคร

        10.1 สมัครออนไลน์ :เข้าไปทำการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.berving.com> คลิกที่ Icon  งานวิ่ง OPS Running Charity 2017 แล้วทำการกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ > เมื่อทำการกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร ข้อมูลรายละเอียดช่องทางการชำระเงิน และรายละเอียดวิธีการยืนยันการชำระเงิน >ทำการโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระเงิน ตามรายละเอียดที่ส่งให้ทางอีเมล ภายใน 3 วัน > เข้าไปเช็คสถานการณ์ชำระเงินที่เว็บไซต์

 

        10.2 สมัครด้วยตนเอง :โดยการ Downloadใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วนำมายื่นที่กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือเดินทางเข้ามากรอกใบสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่

 

11. ช่องทางในการติดตามข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม :

        11.1 Website:http://www.berving.com

        11.2 Website: http://www.moj.go.th

        11.3 Facebook Page : https://www.facebook.com/OPSRunningCharity2017

        11.4 Facebook Activity: https://www.facebook.com/events/1715026272134003

12. ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม :

        จัดกิจกรรมโดยการจัดจ้างบริษัทออกาไนเซอร์ (บริษัท D.I.N.Sportจำกัด) เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน

 

12. สิ่งของที่ผู้สมัครจะได้รับ

        13.1 ถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำหรับผู้เขาเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1
ของประเภท Mini Marathon (ประเภทชาย 1 รางวัล และประเภทหญิง 1 รางวัล)

        13.2 ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เขาเส้นชัยเป็นอันดับที่ 2 - 5 ของประเภท Mini Marathon (ประเภทชาย 4 รางวัล
และประเภทหญิง 4 รางวัล)

        13.3เสื้อกิจกรรม (ทุกระยะ)

           - ประเภททั่วไป:เสื้อแขนกุด

           - ประเภท VIP : เสื้อแขนสั้น

        13.4เหรียญรางวัล สำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย (ทุกระยะ)

 

14. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

          05.15 - 05.30 น.        ประธานในพิธี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทำพิธีเปิดการแข่งขัน & ปล่อยตัว
                                      ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระยะ Mini Marathon (อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ
                                      พิธีเปิดต่อไป)

          06.15 - 06.00 น.        เรียกรวมตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระยะ Fun Run ณ จุดปล่อยตัว & และให้สัญญาณ
                                      ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

          07.30 - 07.45 น.        ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง ๒ ระยะเข้าสู่เส้นชัย

          07.45 - 08.00 น.        พิธีรับประทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศอันดับ ๑ - ๓ ของทั้ง ๒ ระยะ และพิธีปิด
                                      การแข่งขัน

          08.00 - 08.30 น.        เก็บและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ออกจากพื้นที่โดยเสร็จสิ้น

 

15. กำหนดวันรับเสื้อและ Bib

          15.1 กรณีสมัครด้วยตนเอง :รับเสื้อในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ บริเวณประตูทางเข้ากระทรวงยุติธรรม ชั้น 1 ฝั่งทิศเหนือ (หลังอาคาร DSI) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

          15.2 กรณีสมัคร Online :รับเสื้อในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ บริเวณประตูทางเข้ากระทรวงยุติธรรม ชั้น 1 ฝั่งทิศเหนือ (หลังอาคาร DSI) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

เสื้อนักวิ่งทั่วไป

เสื้อ VIP

แผนที่เส้นทางวิ่ง

 

 

เหรียญ

สถานที่ปล่อยตัว
Government officer Chang Wattana
ของรางวัลภายในงาน
Facebook comment
รายละเอียด ของงาน
วันจัดงาน : 15 OCT 2017
เวลาปล่อยตัว : 5:30 AM
สถานที่ปล่อยตัว Government officer Chang Wattana
 
กิจกรรม ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา แจ้งการโอนเงิน สมาชิก

34/214 ซอยเลียบคลองสอง18 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทร 081-987-6055 , 087-995-7055

อีเมล์ info@berving.com

© Copyright 2017 BERVING.COM, All right Reserve.