Confirm Payment
NAKORNTHON MINI MARATHON 2017
รายละเอียด ของงาน

โครงการเดิน-วิ่งมหากุศลนครธนมินิมาราธอนครั้งที่ 10

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 น. - 31 ตุลาคม 2560

วัน เวลา สถานที่

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

เวลา

5:30 น. - ยืดเหยียด

5.50 น. - ประธานกล่าวเปิดพิธี

6.00 น. - ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 K

6.05 น. - ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 3 K

สถานที่ 

หน้าโรงพยาบาลนครธน

โรงพยาบาลนครธน มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ทุกเพศทุกวัยด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งจะเห็นได้จากการที่โรงพยาบาลมีส่วนร่วมในการออกหน่วยสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆมากมาย อาทิ การจัดแข่งขันวิ่งการกุศลของหน่วยงานที่ขอมา หรือ การแข่งขันฟุตซอลของนักเรียน การแข่งขันยูโดของนักศึกษา หรือ การแข่งขัน NT SPORT กีฬาส่งเสริมสุขภาพที่โรงพยาบาลจัดขึ้นเองเป็นประจำทุกๆปี ตลอด 14 ปี ซึ่งมีทีมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแข่งขันมากถึง 30 ทีมเป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า 21 ปีของการให้บริการนอกจากการรักษาด้านร่างกายให้ผู้รับบริการกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วนั้น ทางด้านจิตใจ โรงพยาบาลฯ ยังให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะผู้บริหารที่ต้องการเห็นประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

การจัดการแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศลนครธนมินิมาราธอนครั้งที่ 1 จึงเกิดขึ้นในโอกาสที่โรงพยาบาล เปิดให้บริการครบรอบ 12 ปี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2551 โดยนำเงินรายได้ทั้งหมดมอบให้กับสาธารณกุศล และในปี 2560  นี้โรงพยาบาลจึงจัดการแข่งขันเดินวิ่งมหากุศล นครธนมินิมาราธอนครั้งที่ 10 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและนำเงินรายได้ไปบริจาคให้กับมูลนิธิการกุศลต่างๆ ให้สมกับเจตนารมณ์สำหรับการปณิธานของผู้ก่อตั้ง และคณะผู้บริหาร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.      เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 21 ปี และการก้าวขึ้นสู่ปีที่ 22 โรงพยาบาลนครธน

2.      เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายให้กับชุมชน ประชาชน นักเรียน และหน่วยงานต่างๆ

3.      ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสมาคม ชมรมในเขตพื้นที่บางขุนเทียน

4.      เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ ทั้งชายและหญิง ให้หันมาออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด

              5.      เพื่อนำรายได้มอบให้มูลนิธิต่างๆ 17 มูลนิธิเพื่อนำไปใช้ในสาธารณกุศลต่อไป

 

 

สถานที่ปล่อยตัว
Nakornthon Hospital
Facebook comment
รายละเอียด ของงาน
วันจัดงาน : 10 DEC 2017
เวลาปล่อยตัว : 6.00
สถานที่ปล่อยตัว Nakornthon Hospital
 
กิจกรรม ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา แจ้งการโอนเงิน สมาชิก

34/214 ซอยเลียบคลองสอง18 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทร 081-987-6055 , 087-995-7055

อีเมล์ info@berving.com

© Copyright 2017 BERVING.COM, All right Reserve.