Confirm Payment
60ปี สีเพลิง เถลิงศตวรรษจุฬาฯ
รายละเอียด ของงาน

โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล “60 ปี สีเพลิง เถลิงศตวรรษจุฬาฯ

คณะครุศาสตร์ และสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ขยายเวลารับสมัครเพิ่ม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 !!!! 

วัตถุประสงค์

       1.  เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 60 ปีการก่อตั้งคณะครุศาสตร์

                      2.  เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เห็นและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการออกกำลังกาย

                      3.  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมครุศาสตร์และประชาคมครุศาสตร์ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมกัน

                      4.  รายได้สนับสนุนโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและนิทรรศสถาน ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้รับผิดชอบโครงการ    สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์และคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่และกำหนดการ         วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

เวลา  05.00 น.  ผู้ร่วมงานลงทะเบียน / การบรรเลงดนตรีของวงโยทวาทิต โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

                        ซุ้มเมล่ารางวัล โดย กรรมการนิิสิตคณะครุศาสตร์

         05.40 น.  อบอุ่นร่างกาย (Warm up)

         05.55 น.  พิธีเปิด โดย อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

         06.00 น.  ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 9 กม.

         06.15 น.  ปล่อยตัวผู้ร่วมเดินระยะทาง 3 กม.

         07.00 น.  การบรรเลงดนตรีของวงโยทวาทิต ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

                        การเต้นประกอบจังหวะ (Pom Pom) โดย นักเรียน ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

         07.30 น.  พิธีมอบรางวัล

         09.00 น.  ปิดงาน

สถานที่  ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

***ค่าสมัคร   300  บาท***

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับ

1. เสื้อยืดของโครงการ 1 ตัว

2. อาหารเช้า เครื่องดื่มตามที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้

3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2

4. ผู้ร่วมโครงการที่เข้าเส้นชัยทุกคนได้รับของที่ระลึก

 

การแบ่งประเภทกิจกรรม

1.  การเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 3 กม.

2.  การวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 9 กม.

 

การแบ่งกลุ่มสำหรับการวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 9 กม. แยกประเภท ชาย / หญิง

ชาย  แบ่งกลุ่มอายุ ดังนี้ 

ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี / 19-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป

หญิง แบ่งกลุ่มอายุ ดังนี้

ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี / 19-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป

 

รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รูปปั้นพระรูปรัชกาลที่ 5 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ถ้วยรางวัลอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ถ้วยรางวัลคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เส้นทางวิ่ง ระยะ 9 K

 

แผนที่ 3 K

 

 

สถานที่ปล่อยตัว
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ของรางวัลภายในงาน
Facebook comment
รายละเอียด ของงาน
วันจัดงาน : 26 NOV 2017
เวลาปล่อยตัว : 6.00
สถานที่ปล่อยตัว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
กิจกรรม ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา แจ้งการโอนเงิน สมาชิก

34/214 ซอยเลียบคลองสอง18 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทร 081-987-6055 , 087-995-7055

อีเมล์ info@berving.com

© Copyright 2017 BERVING.COM, All right Reserve.