Confirm Payment
นครรังสิต มินิมาราธอน ครั้งที่1
รายละเอียด ของงาน
 
นครรังสิต มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
ชื่อโครงการ นครรังสิต มินิมาราธอน ครั่งที่ 1
 
เจ้าของโครงการ เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ  Future Arena
 
ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ www.facebook.com/nakornrangsitrun
 
สถานทีจัดงาน : สนามฟุตบอล ฟิวเจอร์ อารีน่า  (หลัง ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต)
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย นครรังสิต (อปพร.)
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของนครรังสิตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
3.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างยั่งยืน
 
เส้นทางการแข่งขัน
ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ สนามฟุตบอล ฟิวเจอร์ อารีน่า (ชิงเงินรางวัล)
 
ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ สนามฟุตบอล ฟิวเจอร์ อารีน่า  
กำหนดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561            
เวลาและสถานที่รับ รับเสื้อ และ เบอร์วิ่ง
สถานที       สนามฟุตบอล ฟิวเจอร์ อารีน่า  (หลัง ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต)
เวลา           10.00 – 18.00 น.
 
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
05.00 น.  เริ่มงาน กิจกรรมบนเวที
05.20 น.  อบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขัน
05.30 น.  พิธีเปิดงาน โดยประธานในพิธี 
05.45 น.  ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันวิ่งระยะ 10 กม.
06.00 น.  ปล่อยตัวผู้ร่วมวิ่งระยะทาง 3 กม.
07.15 น.  พิธีมอบถ้วยและรางวัลชนะเลิศตามลำดับ
07.45 น.  ปิดงาน
 
ประเภทการแข่งขันระยะทาง 10 กม. 
ชาย  ต่ำกว่า 30 ปี / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป
หญิง ต่ำกว่า 30 ปี / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป

เสื้อ และ เหรียญ
 
กติกา
*คำตัดสินของคณะกรรมการแข่งขันให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 
เงินรางวัลนักวิ่ง OVERALL ชาย - หญิง ( 2 รางวัล ) รางวัลละ 5,000 บาท
 
เงินรางวัลประเภทอายุ
             ที่  1  3,000 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
             ที่  2  2,000 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
             ที่  3  1,000 พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 
รับจำนวน 3,000 คน
ค่าสมัครการแข่งขัน 400 บาท
 
การรับสมัคร สมัครออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ www.berving.com
เทศบาลนครรังสิต (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1)
สนามฟุตบอล ฟิวเจอร์ อารีน่า  (หลัง ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต)
สํานักงานตลาดรังสิต 
 
สถานที่ปล่อยตัว
สนามฟุตบอล ฟิวเจอร์ อารีน่า (หลัง ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต)
Facebook comment
รายละเอียด ของงาน
วันจัดงาน : 25 MAR 2018
เวลาปล่อยตัว : 05.45
สถานที่ปล่อยตัว สนามฟุตบอล ฟิวเจอร์ อารีน่า (หลัง ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต)
 
กิจกรรม ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา แจ้งการโอนเงิน สมาชิก

34/214 ซอยเลียบคลองสอง18 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทร 081-987-6055 , 087-995-7055

อีเมล์ info@berving.com

© Copyright 2017 BERVING.COM, All right Reserve.