Confirm Payment
ก้าวครูดิน กว๊านพะเยามินิมาราธอน 2018
รายละเอียด ของงาน

ก้าวครูดิน กว๊านพะเยา มินิมาราธอน 2018
Kaokrudin Phayao Lake Minimarathon 2018จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา

สอบถามการสมัครได้ที่
Line : @bervingวัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และ ประชาชนทั่วไปใข้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และ ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย
3 เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดี และ การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานในจังหวัดพะเยา
4 เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการก้าวครูดิน สร้างสนามกีฬาเพื่อมวลชน
5 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา
6 เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการวิ่งเป็นประเพณีของจังหวัดพะเยา และ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

แบบเสื้อเหรียญประเภทการแข่งขัน

- Mini Marathon 10k. ราคา ท่านละ 400 บาท

แบ่งรุ่นอายุดังนี้
ชาย = ต่ำกว่า 15 ปี / อายุ 16 - 20 ปี / อายุ 21 - 30 ปี / อายุ 31 - 40 ปี / อายุ 41 - 50 ปี / อายุ 51 - 60 ปี / 61 ปีขึ้นไป
หญิง = ต่ำกว่า 15 ปี / อายุ 16 - 20 ปี / อายุ 21 - 30 ปี / อายุ 31 - 40 ปี / อายุ 41 - 50 ปี / อายุ 51 - 60 ปี / 61 ปีขึ้นไป

- Funrun 3.5 k. ท่านละ 400 บาท  ( ไม่มีการแข่งขัน )

รางวัล
Mini Marathon 10k.

Over all ชาย = เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ รองเท้า NEWTON 1 คู่
Over all หญิง = เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ รองเท้า NEWTON 1 คู่

อันดับ 1 ชาย = ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 700 บาท
อันดับ 1 หญิง = ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 700 บาท

อันดับ 2 ชาย = ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 600 บาท
อันดับ 2 หญิง = ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 600 บาท

อันดับ 3 ชาย = ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 500 บาท
อันดับ 3 หญิง = ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 500 บาท

อันดับ 4 ชาย = ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 400 บาท
อันดับ 4 หญิง = ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 400 บาท

อันดับ 5 ชาย = ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 300 บาท
อันดับ 5 หญิง = ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 300 บาท

กำหนดการ
04.30 น. - 06.00 น.  เริ่มกิจกรรม
06.15 น.                  พิธีเปิดการแข่งขัน
06.30 น.                  ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon 10k
06.40 น.                  ปล่อยตัวนักวิ่ง Funrun 3.5k
07.30 น. - 09.00 น.  พิธีมอบรางวัล
10.00 น.                  ปิดงาน

กรณีรับเสื้อด้วยตนเอง
สามารถรับด้วยตนเอง วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

กรณีจัดส่ง
สามารถเลือกจัดส่งได้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561


*** โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งโอนที่
 
http://www.berving.com/member-confirm.php
 

สถานที่ปล่อยตัว
กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
Facebook comment
รายละเอียด ของงาน
วันจัดงาน : 31 DEC 2018
เวลาปล่อยตัว : 06.30
สถานที่ปล่อยตัว กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
 
สมัครเป้นทีม เช่น ทีมพ่อแม่ลูก
Individual register
กิจกรรม ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา แจ้งการโอนเงิน สมาชิก

34/214 ซอยเลียบคลองสอง18 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทร 081-987-6055 , 087-995-7055

อีเมล์ info@berving.com

© Copyright 2017 BERVING.COM, All right Reserve.