Confirm Payment
THAICOM 10K 2016
รายละเอียด ของงาน

THAICOM 10K 2016

"ไทยคม10K2016มินิมาราธอน เดิน-วิ่งการกุศล

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตรวจสอบผลการแข่งขัน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ปิดรับสมัครแล้ว

 

รับสมัครจำนวน 3300 ท่านผ่านระบบออนไลน์ ขณะนี้การลงทะเบียนได้ครบจำนวนที่กำหนดแล้ว

ไทยคมท้าทั่วไทย สร้างสถิติใหม่ของคุณ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 อย่างต่อเนื่องในปีนี้ ไทยคมขอเชิญนักวิ่งชาวไทยมาร่วมวิ่งสร้างสถิติส่งดาวเทียมไทยคม 8 ขึ้นสู่วงโคจร และนักวิ่งทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นพิเศษ หากสามารถทำสถิติได้ดีกว่าเวลาที่กำหนดขึ้น

 

โดยนักวิ่งชายที่ทำเวลาได้ต่ำกว่า 50 นาที (Sub 50) และนักวิ่งหญิงที่ทำเวลาได้ต่ำกว่า 55 นาที (Sub 55) ไทยคมมีของที่ระลึกถึงสถิตินี้ ที่จัดทำขึ้นเฉพาะงานวิ่งครั้งนี้มอบให้ผู้กล้าไม่อั้น

 

และแน่นอน ไทยคมยังมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานนักวิ่งไทยให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ ด้วยรางวัลไทยคมท้าทั่วไทยมูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาท สำหรับนักวิ่งชายไทยคนแรกที่สามารถทำเวลาได้ต่ำกว่า 29.15 นาที และ นักวิ่งหญิงไทยคนแรกที่สามารถทำเวลาได้ต่ำกว่า 35.00 นาที  

 

 

วัน-เวลา

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม2559

เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 6.00 น.

 

สถานที่แข่งขัน

สะพานพระรามแปดและทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี

จุด Start / Finish : สวนหลวงพระราม 8 บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี

 

…………………….

กิจกรรม และ ประเภทการแข่งขัน

1. เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 3กม.ประเภทบุคคลและครอบครัว

2. การแข่งขันวิ่งสำหรับเด็กชาย - หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี และอายุ 13 – 15 ปี ระยะทาง 3กม.

3. การแข่งขันสำหรับเยาวชนชาย – หญิงอายุ 16 – 19 ปี ระยะทาง 5 กม.

4. การแข่งขันระดับทั่วไปและกลุ่มอายุชาย – หญิง ระยะทาง 10 กม.

ประเภทการแข่งขันระยะทาง 10 กม.

 

 

 

 

 

ประเภทชาย

 

ประเภทหญิง

 

กลุ่มอายุ

 

กลุ่มอายุ

 

20 - 29

 

20 - 29

 

30 - 39

 

30 - 39

 

40 - 49

 

40 - 49

 

50 - 59

 

50 - 59

 

60 - 69

 

60 ปีขึ้นไป

 

70 ปีขึ้นไป

 

 

       

…………………….

ขนาดเสื้อ   SS 36 |   S 38  |  M 40  |   L 42  |  XL 44  |   XXL 46

 ประเภทรางวัลในการแข่งขัน

รางวัลการแข่งขันทุกประเภท เฉพาะคนไทยเท่านั้น

รางวัล OVERALLระยะทาง 10กม.

ถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัล 10,000บาท ชาย / หญิง

หมายเหตุ ผู้รับรางวัลชนะเลิศ OVERALL ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในประเภทกลุ่มอายุ

 

***รางวัลไทยคมท้าทั่วไทย
นักวิ่งชายไทยทุกคนที่สามารถทำเวลาได้ต่ำกว่า 29.15นาที ในระยะทาง 10 K.  รับโบนัส 100,000บาท

นักวิ่งหญิงไทยทุกคนที่สามารถทำเวลาได้ต่ำกว่า 35.00นาที ในระยะทาง 10 K. รับโบนัส100,000บาท

1. การแข่งขันระดับทั่วไปและกลุ่มอายุชาย – หญิง ระยะทาง 10 กม

                   ถ้วยรางวัลเกียรติยศชนะเลิศในกลุ่มอายุอันดับ 1 – 5

                   กลุ่มรุ่นอายุ 20-29 ปี ชาย/หญิง

                   กลุ่มรุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง

                   กลุ่มรุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง

                   กลุ่มรุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง

                   กลุ่มรุ่นอายุ 60-69 ปี ชาย/หญิง

                   กลุ่มรุ่นอายุหญิง 60 ปีขึ้นไป

                   กลุ่มรุ่นอายุชาย 70 ปีขึ้นไป

                     ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 4,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 1,000 บาท

 

2. การแข่งขันวิ่งระยะทาง 5กม.สำหรับเยาวชนชาย – หญิงอายุ 16 – 19 ปี

                     ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 4,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 1,000 บาท

 

3.เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 3กม. เข้าเส้นชัย

 

4.ประเภทครอบครัว พ่อ – แม่ – ลูก ,พ่อ – ลูก – ลูก หรือ แม่ – ลูก – ลูก รวม 3คน

                   ถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ 1– 5

5.การแข่งขันวิ่งระยะทาง 3กม.สำหรับเด็กชาย - หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี

                     ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 4,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 1,000 บาท

 

6. การแข่งขันวิ่งระยะทาง 3กม.สำหรับเด็กชาย – หญิงอายุไม่เกิน 13 - 15ปี

                     ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 4,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 1,000 บาท

 

7.  ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อวิ่งสุดสวยอย่างดีเป็นที่ระลึก1ตัว

8.   นักวิ่งทุกท่านที่วิ่งระยะ 3K, 5K, 10K จะได้รับเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

9.   นักวิ่งชายที่สามารถพิชิต Sub 50 และนักวิ่งหญิงที่สามารถพิชิต Sub 55 จะได้รับของที่ระลึกพิเศษเฉพาะงาน

รางวัลนักวิ่งแฟนซีในคอนเซ็ปต์ “ดาวดวงใหม่ ไทยคม 8” 10 รางวัล

10.   ชมรมวิ่งที่ส่งนักวิ่งมากที่สุด 10 รางวัล

ผู้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานที่ระบุวันเกิดตัวจริงที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายชัดเจนมาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 60 นาทีหลังการแข่งขัน

***** กรณีไม่นำมาถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
การนับอายุใช้หลักการเดียวกันคือ ปี 2559 - ปีอายุเกิด

***** นักวิ่งต่างชาติเข้าร่วมวิ่งเป็นเกียรติในการแข่งขันได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลสำหรับนักวิ่งไทยเท่านั้น

 

รับจำนวนจำกัดเพียง 4,000 คน

ค่าสมัครการแข่งขัน

·       เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี 200 บาท

·       ประชาชนทั่วไป 300 บาท

·       ประเภทครอบครัว 700 บาท

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 16 มกราคม 2559 หรือ จนผู้สมัครครบจำนวนตามที่กำหนด

 

ช่องทางการรับสมัคร

สามารถสมัครได้ที่ BibMaster : www.bibmaster.comมีข้อสงสัยในการสมัครผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถาม 086-888-7812   

 

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้

www.facebook.com/thaicom10k.race

www.facebook.com/ThaicomPlc

 

กติกาการแข่งขัน

·       ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ ( IAAF) คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด

·       นักวิ่งต้องผ่านจุดเช็คพ้อยท์ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อคณะกรรมการ

·       นักวิ่งที่ติดอันดับรับรางวัลถูกต้องตามกติกา ให้รายงานตัวในจุดที่กำหนดโดยคณะกรรมการภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยแล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนฉบับจริงที่มีวัน เดือนปีเกิดพร้อมรูปถ่าย ถ้าไม่ไปรายงานตัวในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ จะเลื่อนลำดับถัดไปแทน

·        กลุ่มอายุใช้ ปีพ.ศ. 2559 – ปี พ.ศ.เกิด และต้องมีหลักฐานการแสดงตนฉบับจริงเท่านั้น ( สำคัญและเด็ดขาด )

·       นักวิ่งต้องติดหมายเลขของการแข่งขันที่บริเวณอกเสื้อตลอดการแข่งขันและต้องวิ่งตามเส้นทางการแข่งขันที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

·       นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบการเข้าสู่เส้นสตาร์ทและออกตามจุดที่กำหนดตามกติกา

·       กรณีที่นักวิ่งออกวิ่งนอกจุดที่กำหนด คณะกรรมการจะบันทึกรายชื่อพร้อมเบอร์และตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที

·       ผู้แข่งขันที่สมัครประเภท OVERALL เพื่อพิชิตสถิติจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรับทราบล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการจัดพื้นที่เฉพาะก่อนการแข่งขัน

·       นักวิ่งที่ลงสมัครประเภทครอบครัวไม่มีสิทธิ์รับรางวัลประเภทอื่นอีก

·       การประท้วงต้องกระทำภายใน 30 นาที หลังการเข้าเส้นชัยพร้อมกับวางเงินค่าประท้วง 1,000 บาท หากประท้วงเป็นผลจะคืนเงินให้ หากไม่เป็นผลจะนำเงินสมทบการกุศลต่อไป

·       นักวิ่งที่แข่งขันชนะในประเภท OVERALL ต้องมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทยโดยกำเนิดและต้องนำหลักฐานใบเกิด ( สูติบัตร ) ตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

·       เวลาที่ใช้ในการตัดสินประเภท OVERALL จะเป็นเวลาจากนาฬิกากลางที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดแล้วนำเวลาไปตรวจสอบกับเวลา  ( NET TIME )ที่ออกมาจาก CHIP ที่ติดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้น

**** ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน ชื่อผู้ลงทะเบียนในชิพ หลังจากลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ****

วัน เวลาและสถานที่รับ Race Kit

รับเสื้อ เบอร์ และชิพ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559  เวลา 10.00-18.00 น.

ที่สวนหลวงสะพานพระราม 8

 

และ 26-28 มกราคม 2559 ที่ สวนเซ็นทรัลพระราม 2 เวลา 16.00-19.00

 

ทุกกรณีจะต้องพิมพ์อีเมล์ยืนยันการสมัครเป็นกระดาษ พร้อมเซ็นต์ยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการแข่งขันด้วย

 

กรณีรับด้วยตนเอง

กรณีสมัครเดี่ยว หรือ สมัครเป็นกลุ่ม

ใช้เอกสาร ในการรับ Race Pack คือ อีเมล์ยืนยันการชำระะค่าสมัคร + บัตรประชาชนตัวจริง

 

กรณีรับแทนคนอื่น

 

กรณีสมัครเดียว

ใช้เอกสาร ในการรับ Race Pack คือ อีเมล์ยืนยันการชำระะค่าสมัคร + สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร+บัตรประชาชนผู้รับแทน

 

กรณีสมัครเป็นกลุ่ม

ใช้เอกสาร ในการรับ Race Pack คือ อีเมล์ยืนยันการชำระะค่าสมัคร + สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัครท่านใดท่านหนึ่งที่มีชื่อในการสมัคร+บัตรประชาชนผู้รับแทน

 

*** สำเนาบัตรประชาชน โปรดขีดคร่อม ด้วยนะครับ // ใช้สำหรับรับเบอร์และเสื้องานไทยคม 2016 เท่านั้น //

 

ทางงานขอสงวนสิทธิ์ การไม่แจกเบอร์ชิพ และเสื้อวิ่ง วันที่ 31 มกราคม (วันแข่ง) หากท่านไม่แน่ใจว่าจะว่างในวันรับชุดแข่งหรือไม่ โปรดเลือกการรับทาง EMS !!!!!

 

ควบคุมการแข่งขันโดย D.I.N. SPORT

 

โรงแรมที่ใกล้บริเวณจัดงาน

  โรงแรมสุขนิรันดร /Suknirandon Hotel
684 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ หลังกระทรวงเกษตร ใกล้แยก จ.ป.ร.
โทร.02-281-5038, 02-281-3053

- เตียงคู่ 500 บาท/3 คน
- เตียงคู่ใหญ่ 570 บาท/4 คน
- ห้องใหญ่พิ
  เค.ที โฮเต็ล K.T. HOTEL
สี่แยกวิสุทธิกษัตริย์
โทร.02-281-6083, 02-281-3081
- เตียงเดี่ยว 420 บาท/2 คน
- เตียงคู่ 500 บาท/2 คน
- ห้องใหญ่ 700 บาท/4 คน

 

 

Thaicom 10K 

Invitation to Thaicom 10K Mini Marathon 3rd and prizes worth more than five hundred thousand baht.

 

Limited 3300 Runners for online

 

Activity

1. Walking - Running a healthy distance. 3 km individual and the family.

2. The race for the boys - girls, age 12 under and age 13 - 15 years, 3 km.

3.Youth men - women aged 16 - 19 years old 5 km long.

4. The competition level and age group, male - female age over 20 years with distance of 10 km.

 

Race distance of 10 km.

       

 

Men

 

Women's

 

Age group

 

Age group

 

20-29

 

20-29

 

30 - 39

 

30 - 39

 

40 - 49

 

40 - 49

 

50-59

 

50-59

 

60 - 69

 

60 years old

 

70 years

 

 

 

 

 

 

 

Date, time and place of the Race Kit.

The shirt and chips on Saturday, January 31st, 2016 at Suan Luang Rama 8 Bridge.

January 26-28 , 2016  at the Park Central Rama 2. 16.00-19.00

 

Place

Sunday 31 January 2016 , Rama VIII Bridge Rama VIII Bridge Garden

Start / Finish Rama Viii Bridge Garden 

 

 

 

Prize

Prizes for all age groups for Thai National only for 10 KM

 

*** Thailand win over Thailand record challenge.

Thailand's first female runner With a time of 29.15 minutes over a distance of 10 K. bonus of 100,000 baht.

Thailand's first female runners With a time of 35.00 minutes over a distance of 10 K. bonus of 100,000 baht.

 

 

สถานที่ปล่อยตัว
สวนหลวงพระราม 8 บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี
Facebook comment
รายละเอียด ของงาน
วันจัดงาน : 31 JAN 2016
เวลาปล่อยตัว : 06:00AM
สถานที่ปล่อยตัว สวนหลวงพระราม 8 บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี
 
Visit Website
กิจกรรม ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา แจ้งการโอนเงิน สมาชิก

34/214 ซอยเลียบคลองสอง18 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทร 081-987-6055 , 087-995-7055

อีเมล์ info@berving.com

© Copyright 2017 BERVING.COM, All right Reserve.