Confirm Payment
Power Run Power Fit 2015 #2
รายละเอียด ของงาน

" วิ่งนี้เพื่อน้อง "

POWER RUN POWER FIT By YO ครั้งที่ 2

วิ่งเพื่อมอบรายได้ช่วยเหลือเด็กที่มีความผิดปกติทางร่างกาย
ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กราชวิถี
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 สะพานพระราม 8

 

เปิดรับสมัครออนไลน์วันสุดท้าย 16 ธันวาคม 58 หลังจากนี้หากมีเหลือจะนำไปจำหน่ายวันเสาร์ที่ 19 ที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

http://register.bibmaster.com/powerrun.pdf

 

สำหรับท่านที่สมัครเว็บนี้ครั้งแรก รบกวน ลงทะเบียนสมาชิก เพื่อรับรหัสผ่านก่อน ที่นี่ --> สมัครสมาชิกเว็บ

โดย username คือ อีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน  รหัสผ่านจะเป็นรหัสที่ระบบจัดส่งให้ ซึ่งถ้าต้องการเปลี่ยนรหัส สามารถเปลี่ยนเองได้ที่นี่ --> เปลี่ยนรหัสผ่าน

 

 

 

วัน-เวลา

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558

เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 6.00 น.

 

สถานที่แข่งขัน

สะพานพระรามแปดและทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี

จุด Start / Finish : หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร 

…………………….

กิจกรรม และ ประเภทการแข่งขัน

1. เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 3กม.ประเภทบุคคลและครอบครัว

2. การแข่งขันวิ่งสำหรับเด็กชาย - หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี และอายุ 13 – 15 ปี ระยะทาง 3กม.

3. การแข่งขันสำหรับเยาวชนชาย – หญิงอายุ 16 – 19 ปี ระยะทาง 5 กม.

4. การแข่งขันระดับทั่วไปและกลุ่มอายุชาย – หญิง ระยะทาง 10 กม.

ประเภทการแข่งขันระยะทาง 10 กม.

 

 

 

 

 

ประเภทชาย

 

ประเภทหญิง

 

กลุ่มอายุ

 

กลุ่มอายุ

 

20 - 29

 

20 - 29

 

30 - 39

 

30 - 39

 

40 - 49

 

40 - 49

 

50 - 59

 

50 - 59

 

60 - 69

 

60 ปีขึ้นไป

 

70 ปีขึ้นไป

 

 

 

สำหรับแบบเสื้อ และเหรียญที่ระลึก จะรีบนำมาโพสต์ให้เมื่อแบบอนุมัติแล้วนะครับ

ขนาดเสื้อ   SS 36 |   S 38  |  M 40  |   L 42  |  XL 44  |   XXL 46

 ประเภทรางวัลในการแข่งขัน

รางวัลการแข่งขันทุกประเภท เฉพาะคนไทยเท่านั้น

รางวัล OVERALLระยะทาง 10กม.

 

หมายเหตุ :  ผู้รับรางวัลชนะเลิศ OVERALL ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในประเภทกลุ่มอายุ

รางวัล Overall ชาย - หญิง รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการฝึกซ้อม 10,000 บาท
รางวัลในกลุ่มอายุ ยกเว้นประเภทครอบครัว
ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการฝึกซ้อม 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการฝึกซ้อม 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการฝึกซ้อม 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการฝึกซ้อม 500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 4ถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการฝึกซ้อม 500 บาท

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักวิ่งไทย 
รางวัลทุกรางวัลสงวนสิทธิ์สำหรับนักวิ่งคนไทยที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

รางวัลชมรมที่ส่งเข้าร่วมมากที่สุด 10 รางวัล
รางวัลประเภทแฟนซี 10 รางวัล
 
 

 

    

1. การแข่งขันระดับทั่วไปและกลุ่มอายุชาย – หญิง ระยะทาง 10 กม

                   ถ้วยรางวัลเกียรติยศชนะเลิศในกลุ่มอายุอันดับ 1 – 5

                   กลุ่มรุ่นอายุ 20-29 ปี ชาย/หญิง

                   กลุ่มรุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง

                   กลุ่มรุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง

                   กลุ่มรุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง

                   กลุ่มรุ่นอายุ 60-69 ปี ชาย/หญิง

                   กลุ่มรุ่นอายุหญิง 60 ปีขึ้นไป    

                   กลุ่มรุ่นอายุชาย 70 ปีขึ้นไป

                     

2. การแข่งขันวิ่งระยะทาง 5กม.สำหรับเยาวชนชาย – หญิงอายุ 16 – 19 ปี

                     ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

3.เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 3กม. เข้าเส้นชัย

 

4.ประเภทครอบครัว พ่อ – แม่ – ลูก ,พ่อ – ลูก – ลูก หรือ แม่ – ลูก – ลูก รวม 3คน

                   ถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ 1– 5

5.การแข่งขันวิ่งระยะทาง 3กม.สำหรับเด็กชาย - หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี

                     ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

6. การแข่งขันวิ่งระยะทาง 3กม.สำหรับเด็กชาย – หญิงอายุไม่เกิน 13 - 15ปี

                     ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

7.  ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อวิ่งสุดสวยอย่างดีเป็นที่ระลึก1ตัว

8.   นักวิ่งทุกท่านที่วิ่งระยะ 3K, 5K, 10K จะได้รับเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

9.   ชมรมวิ่งที่ส่งนักวิ่งมากที่สุด 10 รางวัล

ผู้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานที่ระบุวันเกิดตัวจริงที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายชัดเจนมาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 60 นาทีหลังการแข่งขัน

***** กรณีไม่นำมาถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
การนับอายุใช้หลักการเดียวกันคือ ปี 2558 - ปีอายุเกิด

***** นักวิ่งต่างชาติเข้าร่วมวิ่งเป็นเกียรติในการแข่งขันได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลสำหรับนักวิ่งไทยเท่านั้น

 

รับจำนวนจำกัดเพียง 2,000 คน

ค่าสมัครการแข่งขัน

·       เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี 200 บาท

·       ประชาชนทั่วไป 300 บาท

·       ประเภทครอบครัว 700 บาท

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 1 ธันวาคม  2558 หรือ จนผู้สมัครครบจำนวนตามที่กำหนด

 

ช่องทางการรับสมัคร

สามารถสมัครได้ที่ BibMaster : www.bibmaster.com

มีข้อสงสัยในการสมัครผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถาม 086-888-7812   

 

กติกาการแข่งขัน

·       ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ ( IAAF) คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด

·       นักวิ่งต้องผ่านจุดเช็คพ้อยท์ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อคณะกรรมการ

·       นักวิ่งที่ติดอันดับรับรางวัลถูกต้องตามกติกา ให้รายงานตัวในจุดที่กำหนดโดยคณะกรรมการภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยแล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนฉบับจริงที่มีวัน เดือนปีเกิดพร้อมรูปถ่าย ถ้าไม่ไปรายงานตัวในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ จะเลื่อนลำดับถัดไปแทน

·        กลุ่มอายุใช้ ปีพ.ศ. 2558 – ปี พ.ศ.เกิด และต้องมีหลักฐานการแสดงตนฉบับจริงเท่านั้น ( สำคัญและเด็ดขาด )

·       นักวิ่งต้องติดหมายเลขของการแข่งขันที่บริเวณอกเสื้อตลอดการแข่งขันและต้องวิ่งตามเส้นทางการแข่งขันที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

·       นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบการเข้าสู่เส้นสตาร์ทและออกตามจุดที่กำหนดตามกติกา

·       กรณีที่นักวิ่งออกวิ่งนอกจุดที่กำหนด คณะกรรมการจะบันทึกรายชื่อพร้อมเบอร์และตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที

·       ผู้แข่งขันที่สมัครประเภท OVERALL เพื่อพิชิตสถิติจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรับทราบล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการจัดพื้นที่เฉพาะก่อนการแข่งขัน

·       นักวิ่งที่ลงสมัครประเภทครอบครัวไม่มีสิทธิ์รับรางวัลประเภทอื่นอีก

·       การประท้วงต้องกระทำภายใน 30 นาที หลังการเข้าเส้นชัยพร้อมกับวางเงินค่าประท้วง 1,000 บาท หากประท้วงเป็นผลจะคืนเงินให้ หากไม่เป็นผลจะนำเงินสมทบการกุศลต่อไป

·       นักวิ่งที่แข่งขันชนะในประเภท OVERALL ต้องมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทยโดยกำเนิดและต้องนำหลักฐานใบเกิด ( สูติบัตร ) ตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

·       เวลาที่ใช้ในการตัดสินประเภท OVERALL จะเป็นเวลาจากนาฬิกากลางที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดแล้วนำเวลาไปตรวจสอบกับเวลา  ( NET TIME )ที่ออกมาจาก CHIP ที่ติดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้น

**** ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน ชื่อผู้ลงทะเบียนในชิพ หลังจากลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ****

วัน เวลาและสถานที่รับ Race Kit

รับเสื้อ เบอร์ และชิพ ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558  เวลา 10.00-18.00 น.

ที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

ทุกกรณีจะต้องพิมพ์อีเมล์ยืนยันการสมัครเป็นกระดาษ พร้อมเซ็นต์ยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการแข่งขันด้วย

 

กรณีรับด้วยตนเอง

กรณีสมัครเดี่ยว หรือ สมัครเป็นกลุ่ม

ใช้เอกสาร ในการรับ Race Pack คือ อีเมล์ยืนยันการชำระะค่าสมัคร + บัตรประชาชนตัวจริง

 

กรณีรับแทนคนอื่น

 

กรณีสมัครเดียว

ใช้เอกสาร ในการรับ Race Pack คือ อีเมล์ยืนยันการชำระะค่าสมัคร + สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร+บัตรประชาชนผู้รับแทน

 

กรณีสมัครเป็นกลุ่ม

ใช้เอกสาร ในการรับ Race Pack คือ อีเมล์ยืนยันการชำระะค่าสมัคร + สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัครท่านใดท่านหนึ่งที่มีชื่อในการสมัคร+บัตรประชาชนผู้รับแทน

 

*** สำเนาบัตรประชาชน โปรดขีดคร่อม ด้วยนะครับ // ใช้สำหรับรับเบอร์และเสื้องาน power run power fit 2015 เท่านั้น //

 

ทางงานขอสงวนสิทธิ์ การไม่แจกเบอร์ชิพ และเสื้อวิ่ง วันที่ 20 ธันวาคม (วันแข่ง) หากท่านไม่แน่ใจว่าจะว่างในวันรับชุดแข่งหรือไม่ โปรดเลือกการรับทาง EMS !!!!!

 

ควบคุมการแข่งขันโดย D.I.N. SPORT

 

โรงแรมที่ใกล้บริเวณจัดงาน

  โรงแรมสุขนิรันดร /Suknirandon Hotel
684 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ หลังกระทรวงเกษตร ใกล้แยก จ.ป.ร.
โทร.02-281-5038, 02-281-3053

- เตียงคู่ 500 บาท/3 คน
- เตียงคู่ใหญ่ 570 บาท/4 คน
- ห้องใหญ่พิ
  เค.ที โฮเต็ล K.T. HOTEL
สี่แยกวิสุทธิกษัตริย์
โทร.02-281-6083, 02-281-3081
- เตียงเดี่ยว 420 บาท/2 คน
- เตียงคู่ 500 บาท/2 คน
- ห้องใหญ่ 700 บาท/4 คน

  

สถานที่ปล่อยตัว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Facebook comment
รายละเอียด ของงาน
วันจัดงาน : 20 DEC 2015
เวลาปล่อยตัว : 06:00AM
สถานที่ปล่อยตัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
Visit Website
กิจกรรม ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา แจ้งการโอนเงิน สมาชิก

34/214 ซอยเลียบคลองสอง18 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทร 081-987-6055 , 087-995-7055

อีเมล์ info@berving.com

© Copyright 2017 BERVING.COM, All right Reserve.