Confirm Payment
Thaicom 10K 2017
รายละเอียด ของงาน

ปิดรับสมัครแล้ว / Event Full Registration 

และขอแจ้งเลื่อนเวลาปล่อยตัว  เนื่องจากเส้นทางมีการทับซ้อนกับงานวิ่งอืน เพื่อจรรโลงวงการวิ่งให้ยังสวยงามอยู่ ทางไทยคม ขอเลื่อนเวลาปล่อยตัว

 

10K เป็นเวลา 6:30

3K เป็นเวลา 6:45

 

เพื่อให้นักวิ่งได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด

ขออภัยด้วยครับครับ

 

ไทยคม ขอขอบคุณเพื่อนนักวิ่งที่ให้การสนับสนุนและสนใจการลงทะเบียนกับงานของเราเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

บัดนี้ จำนวนที่เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ครบตามจำนวนที่คณะกรรมการจัดงานปีนี้ได้กำหนดขึ้นเรียบร้อยแล้ว

 

สำหรับกำหนดการรับเสื้อ คือ 4 ก.พ. 60  ที่ใต้สะพานพระราม 8 ตั้งแต่เวลา 10:00-18:00 น.

ขอขอบคุณเพื่อนๆ นักวิ่งทุกท่านอีกครั้ง

 

ไทยคมท้าทั่วไทย สร้างสถิติใหม่ของคุณ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 อย่างต่อเนื่องในปีนี้ ไทยคมขอเชิญนักวิ่งชาวไทยมาร่วมวิ่งสร้างสถิติใหม่ของตัวเอง Beat Your Best  โดยนักวิ่งทุกท่านที่สามารถทำได้ ได้สิทธิ์รับของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นพิเศษเฉพาะคร้้งนี้

และ หากสามารถทำสถิติได้ดีกว่าเวลาที่กำหนดขึ้น

โดยนักวิ่งชายที่ทำเวลาได้ต่ำกว่า 50 นาที (Sub 50) และนักวิ่งหญิงที่ทำเวลาได้ต่ำกว่า 55 นาที (Sub 55) ไทยคมมีของที่ระลึกถึงสถิตินี้ ที่จัดทำขึ้นเฉพาะงานวิ่งครั้งนี้มอบให้ผู้กล้าไม่อั้น

และแน่นอน ไทยคมยังมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานนักวิ่งไทยให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ ด้วยรางวัลไทยคมท้าทั่วไทยมูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาท สำหรับนักวิ่งชายไทยคนแรกที่สามารถทำเวลาได้ต่ำกว่า 29.15 นาที และ นักวิ่งหญิงไทยคนแรกที่สามารถทำเวลาได้ต่ำกว่า 35.00 นาที  

 

วัน-เวลา

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 6.00 น.

 

สถานที่แข่งขัน

สะพานพระรามแปดและทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี

จุด Start / Finish : สวนหลวงพระราม 8 บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี

 

…………………….

กิจกรรม และ ประเภทการแข่งขัน

1. เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 3 กม.ประเภทบุคคลและครอบครัว

2. การแข่งขันวิ่งสำหรับเด็กชาย - หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี และอายุ 13 – 15 ปี ระยะทาง 3กม.

3. การแข่งขันระดับทั่วไปและกลุ่มอายุชาย – หญิง ระยะทาง 10 กม.

 

 

ประเภทการแข่งขันระยะทาง 10 กม.

 

ประเภทชาย

 

ประเภทหญิง

 

กลุ่มอายุ

 

กลุ่มอายุ

 

16 - 29

 

16 - 29

 

30 - 39

 

30 - 39

 

40 - 49

 

40 - 49

 

50 - 59

 

50 - 59

 

60 - 69

 

60 ปีขึ้นไป

 

70 ปีขึ้นไป

 

 

…………………….

ขนาดเสื้อที่ผลิต    SS 36 |   S 38  |  M 40  |   L 42  |  XL 44  |   XXL 46  |  XXXL 48

 ประเภทรางวัลในการแข่งขัน

รางวัลการแข่งขันทุกประเภท เฉพาะคนไทยเท่านั้น

รางวัล OVERALLระยะทาง 10กม.

ถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัล 10,000บาท ชาย หญิง

หมายเหตุ :  ผู้รับรางวัลชนะเลิศ OVERALL ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในประเภทกลุ่มอายุ

 

***รางวัลไทยคมท้าทั่วไทย


นักวิ่งชายไทยทุกคนที่สามารถทำเวลาได้ต่ำกว่า 29.15นาที ในระยะทาง 10 K.  รับโบนัส 100,000บาท

นักวิ่งหญิงไทยทุกคนที่สามารถทำเวลาได้ต่ำกว่า 35.00นาที ในระยะทาง 10 K. รับโบนัส100,000บาท

1. การแข่งขันระดับทั่วไปและกลุ่มอายุชาย – หญิง ระยะทาง 10 กม

                   ถ้วยรางวัลเกียรติยศชนะเลิศในกลุ่มอายุอันดับ 1 – 5

                   กลุ่มรุ่นอายุ 16-29 ปี ชาย/หญิง

                   กลุ่มรุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง

                   กลุ่มรุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง

                   กลุ่มรุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง

                   กลุ่มรุ่นอายุ 60-69 ปี ชาย

                   กลุ่มรุ่นอายุหญิง 60 ปีขึ้นไป

                   กลุ่มรุ่นอายุชาย 70 ปีขึ้นไป

                     ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 4,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 1,000 บาท

 

2. การแข่งขันวิ่งระยะทาง 3กม.สำหรับเด็กชาย - หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี

                     ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 4,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 1,000 บาท

 

3. การแข่งขันวิ่งระยะทาง 3กม.สำหรับเด็กชาย – หญิงอายุไม่เกิน 13 - 15ปี

                     ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 4,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 4 ถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา 1,000 บาท

4.  ประเภทครอบครัว พ่อ – แม่ – ลูก ,พ่อ – ลูก – ลูก หรือ แม่ – ลูก – ลูก รวม 3 คน

                   ถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ 1– 5

5.  เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 3กม. เข้าเส้นชัย

6.  ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อวิ่งสุดสวยอย่างดีเป็นที่ระลึก1ตัว

7.   นักวิ่งทุกท่านที่วิ่งระยะ 3K, 10K จะได้รับเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

8.  นักวิ่งที่สามารถพิชิตสถิติ 10K ของตัวเอง ภายใต้คอนเซป BEAT YOUR BEST จะได้รับของที่ระลึกพิเศษที่จัดทำขึ้นเฉพาะครั้งนี้ โดยนักวิ่งจะต้องแจ้งเวลาที่ตัวเองทำได้ดีที่สุด ในตอนลงทะเบียน ทางผู้จัดสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้กรอกเวลาเข้ามา ทางผู้จัดของดการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลอ้างอิง

9.   นักวิ่งชายที่สามารถพิชิต Sub 50 และนักวิ่งหญิงที่สามารถพิชิต Sub 55 จะได้รับของที่ระลึกพิเศษเฉพาะงาน

รางวัลนักวิ่งแฟนซีในคอนเซ็ปต์ “ไทยคม 25 ปี” 10 รางวัล

10.   ชมรมวิ่งที่ส่งนักวิ่งมากที่สุด 10 รางวัล

ผู้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานที่ระบุวันเกิดตัวจริงที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายชัดเจนมาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 60 นาทีหลังการแข่งขัน

***** กรณีไม่นำมาถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
การนับอายุใช้หลักการเดียวกันคือ ปี 2560 - ปีอายุเกิด

***** นักวิ่งต่างชาติเข้าร่วมวิ่งเป็นเกียรติในการแข่งขันได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลสำหรับนักวิ่งไทยเท่านั้น

 

รับจำนวนจำกัดเพียง 3,000 คน

ค่าสมัครการแข่งขัน

·       เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 200 บาท

·       ประชาชนทั่วไป 350 บาท

·       ประเภทครอบครัว 700 บาท

รับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ - 15 ธันวาคม  2559 หรือ จนผู้สมัครครบจำนวนตามที่กำหนด

 

ช่องทางการรับสมัคร

สามารถสมัครได้ที่ bibMaster : www.bibmaster.com มีข้อสงสัยในการสมัครผ่านออนไลน์ ติดต่อสอบถาม 086-888-7812   

 

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้

www.facebook.com/thaicom10k.race

www.facebook.com/ThaicomPlc

 

กติกาการแข่งขัน

·       ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ ( IAAF) คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด

·       นักวิ่งต้องผ่านจุดเช็คพ้อยท์ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อคณะกรรมการ

·       นักวิ่งที่ติดอันดับรับรางวัลถูกต้องตามกติกา ให้รายงานตัวในจุดที่กำหนดโดยคณะกรรมการภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัยแล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนฉบับจริงที่มีวัน เดือนปีเกิดพร้อมรูปถ่าย ถ้าไม่ไปรายงานตัวในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ จะเลื่อนลำดับถัดไปแทน

·        กลุ่มอายุใช้ ปีพ.ศ. 2560 – ปี พ.ศ.เกิด และต้องมีหลักฐานการแสดงตนฉบับจริงเท่านั้น ( สำคัญและเด็ดขาด )

·       นักวิ่งต้องติดหมายเลขของการแข่งขันที่บริเวณอกเสื้อตลอดการแข่งขันและต้องวิ่งตามเส้นทางการแข่งขันที่กำหนดโดยคณะกรรมการ

·       นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบการเข้าสู่เส้นสตาร์ทและออกตามจุดที่กำหนดตามกติกา

·       กรณีที่นักวิ่งออกวิ่งนอกจุดที่กำหนด คณะกรรมการจะบันทึกรายชื่อพร้อมเบอร์และตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที

·       ผู้แข่งขันที่สมัครประเภท OVERALL เพื่อพิชิตสถิติจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันรับทราบล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการจัดพื้นที่เฉพาะก่อนการแข่งขัน

·       นักวิ่งที่ลงสมัครประเภทครอบครัวไม่มีสิทธิ์รับรางวัลประเภทอื่นอีก

·       การประท้วงต้องกระทำภายใน 30 นาที หลังการเข้าเส้นชัยพร้อมกับวางเงินค่าประท้วง 1,000 บาท หากประท้วงเป็นผลจะคืนเงินให้ หากไม่เป็นผลจะนำเงินสมทบการกุศลต่อไป

·       นักวิ่งที่แข่งขันชนะในประเภท OVERALL ต้องมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทยโดยกำเนิดและต้องนำหลักฐานใบเกิด ( สูติบัตร ) ตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

·       เวลาที่ใช้ในการตัดสินประเภท OVERALL จะเป็นเวลาจากนาฬิกากลางที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดแล้วนำเวลาไปตรวจสอบกับเวลา  ( NET TIME )ที่ออกมาจาก CHIP ที่ติดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้น

**** ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน ชื่อผู้ลงทะเบียนในชิพ หลังจากลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ****

วัน เวลาและสถานที่รับ Race Kit

รับเสื้อ เบอร์ และชิพ ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 10.00-18.00 น.

ที่สวนหลวงสะพานพระราม 8

 

 

 

ทุกกรณีจะต้องพิมพ์อีเมล์ยืนยันการสมัครเป็นกระดาษ พร้อมเซ็นต์ยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขการแข่งขันด้วย

 

กรณีรับด้วยตนเอง

กรณีสมัครเดี่ยว หรือ สมัครเป็นกลุ่ม

ใช้เอกสาร ในการรับ Race Pack คือ อีเมล์ยืนยันการชำระะค่าสมัคร + บัตรประชาชนตัวจริง

 

กรณีรับแทนคนอื่น

 

กรณีสมัครเดียว

ใช้เอกสาร ในการรับ Race Pack คือ อีเมล์ยืนยันการชำระะค่าสมัคร + สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร+บัตรประชาชนผู้รับแทน

 

กรณีสมัครเป็นกลุ่ม

ใช้เอกสาร ในการรับ Race Pack คือ อีเมล์ยืนยันการชำระะค่าสมัคร + สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัครท่านใดท่านหนึ่งที่มีชื่อในการสมัคร+บัตรประชาชนผู้รับแทน

 

*** สำเนาบัตรประชาชน โปรดขีดคร่อม ด้วยนะครับ // ใช้สำหรับรับเบอร์และเสื้องานไทยคม 2017 เท่านั้น //

 

ทางงานขอสงวนสิทธิ์ การงดแจก Package เบอร์ชิพ และเสื้อวิ่ง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 (วันแข่ง) หากท่านไม่แน่ใจว่าจะว่างในวันรับชุดแข่งหรือไม่ โปรดเลือกการรับทาง EMS !!!!!

 

ควบคุมการแข่งขันโดย D.I.N. SPORT

 

โรงแรมที่ใกล้บริเวณจัดงาน

  โรงแรมสุขนิรันดร /Suknirandon Hotel
684 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ หลังกระทรวงเกษตร ใกล้แยก จ.ป.ร.
โทร.02-281-5038, 02-281-3053

- เตียงคู่ 500 บาท/3 คน
- เตียงคู่ใหญ่ 570 บาท/4 คน
- ห้องใหญ่พิ
  เค.ที โฮเต็ล K.T. HOTEL
สี่แยกวิสุทธิกษัตริย์
โทร.02-281-6083, 02-281-3081
- เตียงเดี่ยว 420 บาท/2 คน
- เตียงคู่ 500 บาท/2 คน
- ห้องใหญ่ 700 บาท/4 คน

 

 

สถานที่ปล่อยตัว
RAMA VIII BRIDGE สะพานพระราม 8
ของรางวัลภายในงาน
Facebook comment
รายละเอียด ของงาน
วันจัดงาน : 05 FEB 2017
เวลาปล่อยตัว : 06:30 AM
สถานที่ปล่อยตัว RAMA VIII BRIDGE สะพานพระราม 8
 
Visit Website
กิจกรรม ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา แจ้งการโอนเงิน สมาชิก

34/214 ซอยเลียบคลองสอง18 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทร 081-987-6055 , 087-995-7055

อีเมล์ info@berving.com

© Copyright 2017 BERVING.COM, All right Reserve.