Confirm Payment
กระซิบรัก น่าน มาราธอน 2016
รายละเอียด ของงาน

ปิดรับสมัครทางออนไลน์

 

กระซิบรักน่านมาราธอน

ในระบบออนไลน์ เราจะเปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 12 พ.ย. นี้นะครับสำหรับ bib ที่จะระบุชื่อผู้สมัคร

 

ส่วนหลังจากนี้จะเปิดในระบบให้ถึงวันที่ 19 พ.ย. หากยังมีเหลือ แต่จะเป็น bib ที่เขียนกลุ่มอายุ ด้วยปากกาเคมี นะครับ เพราะเราต้องผลิต เบอร์ล่วงหน้าก่อนงาน

 

รีบสมัครก่อนเต็ม ตอนนี้ ระยะมาราธอน กับ ฮาล์ฟ ใกล้จะครบจำนวนแล้ว

มาวิ่งท่ามกลางอากาศเย็นสบาย และแวะ กราบนมัสการพระธาตุแช่แห้ง และแหล่งอารยธรรมที่งดงามของจังหวัดน่านกันครับ

 

จังหวัดน่าน ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 38 และสยามคูโบต้า จัดกิจกรรม “กระซิบรัก น่านมาราธอน 2016” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน (วัดภูมินทร์) อ.เมือง จ.น่าน

ถ้วยรางวัล Over ALL

 

ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ

 

เหรียญที่ระลึก

 

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 


ประเภทที่ 1 วิ่งมาราธอน 42.195 กม. ค่าสมัคร 800 บาท
ประเภทที่ 2 วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ค่าสมัคร 600 บาท 
ประเภทที่ 3 วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. ค่าสมัคร 400 บาท 
ประเภทที่ 4 เดิน–วิ่ง เพื่อสุขภาพ (Fun-Run) 3.5 กม. ค่าสมัคร 200 บาท

 

งานนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิปิดทองหลังพระ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.bibmaster.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร

 

โทร. 086-888-7812 หรือกดไลค์ติดตามกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊คเพจ: กระซิบรัก น่านมาราธอน

 

สำหรับผู้ที่สมัคร สามารถรับเสื้อวิ่งและเบอร์ได้ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ตั้งเวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ข่วงเมืองน่าน (วัดภูมินทร์)

 

 

รางวัลแบ่งตามประเภทการแข่งขัน  ดังนี้
 
ประเภทที่1 วิ่งมาราธอนระยะทาง 42.195 กิโลเมตร
ค่าสมัคร 800 บาท
ชาย                                                  หญิง
อายุ 15-29  ปี  อายุ 30-39 ปี              อายุ 15-29 ปี  อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-44 ปี  อายุ 45-49  ปี              อายุ 40-44 ปี  อายุ 45-49  ปี              
อายุ 50-54 ปี อายุ 55- 59 ปี               อายุ 50-54  ปี อายุ 55-59 ปี
อายุ 50-54 ปี อายุ 55- 59 ปี               อายุ 60 ปีขึ้นไป
อายุ 60-64 ปี  อายุ 65-69 ปี
อายุ 70 ปีขึ้นไป
 
-ผู้สมัครจะได้รับเสื้อกล้าม และเสื้อ Finisher สำหรับผู้เข้าเส้นชัย พร้อมเหรียญรางวัล
-เงินรางวัลสำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยประเภท Over All
มาราธอน ชาย 1 รางวัล จำนวนเงิน  7,000  บาท
มาราธอน หญิง 1 รางวัล จำนวนเงิน 7,000  บาท
-ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยแต่ละประเภททั้งเพศชายและหญิงอันดับที่ 1-10 ในแต่ละกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัล เหรียญที่ระลึก และประกาศนียบัตร 
 
 
ประเภทที่ 2 วิ่งประเภทฮาฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร 
ค่าสมัคร 600  บาท
ชาย                                           หญิง
อายุ 10-19 ปี  อายุ 20-29 ปี         อายุ 10-29 ปี  อายุ  30-39 ปี
อายุ 30-39 ปี  อายุ 40-49 ปี         อายุ 40-49 ปี  อายุ 50-59 ปี
อายุ  50-59 ปี                             อายุ 60 ปีขึ้นไป
อายุ  60 ปีขึ้นไป                           
 
-เงินรางวัลสำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยประเภท Over All
ฮาฟมาราธอน ชาย 1 รางวัล จำนวนเงิน 5,000 บาท
ฮาฟมาราธอน หญิง 1 รางวัล จำนวนเงิน 5,000  บาท
-ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยแต่ละประเภททั้งเพศชายและหญิงอันดับที่ 1-10 ในแต่ละกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัล เหรียญที่ระลึก และประกาศนียบัตร 
 
 
ประเภทที่ 3  วิ่งประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร
ค่าสมัคร 400  บาท
ชาย                                             หญิง
อายุ 10-19 ปี  อายุ 20-29 ปี         อายุ 10-29 ปี  อายุ  30-39 ปี
อายุ 30-39 ปี  อายุ 40-49 ปี         อายุ 40-49 ปี  อายุ 50-59 ปี
อายุ 50-59 ปี                               อายุ 60 ปีขึ้นไป
อายุ  60 ปีขึ้นไป                            
 
-เงินรางวัลสำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยประเภท Over All
มินิมาราธอน ชาย 1 รางวัล  จำนวนเงิน  3,000  บาท
มินิมาราธอน หญิง 1 รางวัล  จำนวนเงิน  3,000 บาท
-ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยแต่ละประเภททั้งเพศชายและหญิงอันดับที่ 1-10 ในแต่ละกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัล เหรียญที่ระลึก และประกาศนียบัตร 
 
 
ประเภทที่ 4  ประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun run)
ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
ค่าสมัคร 200  บาท
ชาย-หญิง
1.ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษาตอนต้น
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ประชาชนในพื้นที่
 
ของที่จะได้รับ
-ผู้สมัครจะได้รับเสื้อยืดทุกคน
-ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก พร้อมใบประกาศนีบัตร
 

 

แนะนำ 25 ที่พักใกล้บริเวณข่วงเมืองน่าน

ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานกระซิบรัก น่าน มาราธอนในปีนี้ค่ะ โดยมีทั้งแบบเตียงเดี่ยว เตียงคู่ หรือจะมากันแบบครอบครัวก็มีห้องไว้รับรองนะคะ

1. โรงแรมพรบุรี 41/1 ถ.มหาพรหม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 
55000 โทร 054 – 772995
2. เฮือนข่วงน่าน 14/1 ตรอกมณเฑียร (บ้านหัวข่วง) ถ.มหาวงศ์ 
อ.เมือง จ.น่าน โทร 054 – 772028 , 089 – 7581692 , 
084 – 6116306 
https://www.facebook.com/Huenkuangnan
3. โรงแรมน่านล้านนา 75/25 ถ.มหาพรหม อ.เมือง จ.น่าน 
55000 โทร 054 – 772720 FB: Nan Lanna Hotel
4. โรงแรมบ้านในเวียง 28 ถ.มหาวงศ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 
55000 โทร 054 – 775886 , 088 – 8038810 ID Line : 
0896336838 , www.bnwhotel.com
5. โรงแรมคุ้มเมืองมินทร์ 1 ถ.อชิตวงค์ ต.ในเวียง อ.เมือง 
จ.น่าน 55000 โทร 054 – 774166 , 091 – 5646946 
www.nanhotels.com FB : khummungmin
6. โรงแรมชนาสิน 691 ม.4 ถ.น่าน - พะเยา ต.ไชยสถาน 
อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร 054 – 741295 , 081 – 
1798009 , 084 – 6873317
7. โรงแรมเวียงภูมินทร์ โทร 054 – 711154 , 081 – 2892932 
FB : WiangPhuminHotel
8. โรงแรมภูระฟ้า เพลส 61 ถ.คำยอด อ.เมือง จ.น่าน 55000 
โทร 054 – 711510 , 084 – 4869795 www.phurafah- 
place.com
9. โรงแรมฮักน่าน 30 ซ.5 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง 
จ.น่าน 55000 โทร 054 – 711477 , 084 – 8077676
10. โรงแรมพูคาน่านฟ้า 369 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง 
จ.น่าน 55000 โทร 054 – 771111 
www.pukhananfahotel.co.th
11. โรงแรมฟ้าธานินทร์ ทาวเวอร์ ซอยข้างทางโค้ง ใกล้กาด
กำแพงเมืองเก่าน่าน, 55000 โทร 054 – 771222 , 084 – 
4880688 , 094 – 2234845
12. โรงแรมสุขเกษม 119 – 121 ถ.อนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง 
อ.เมือง จ.น่าน โทร 054 – 772555
13. โรงแรมพรบุรี ถนนมหาพรหม อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร 
054 – 772995
14. มิ่งเมืองแมนชั่น 31 – 31/1 ถ.รอบเมืองด้านใต้ ต.ในเวียง 
อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร 093 – 2498119 , 081 – 
9500324 FB: มิ่งเมืองแมนชั่น
15. โรงแรมภูหรรษา บูติค โฮเทล 45/15 ซ.3 ถ.ผากอง ต.ใน
เวียง อ.เมือง จ.น่าน โทร 087 – 3596565 , 054 – 
710125
16. โรงแรมซันดาร่า เกสต์เฮาส์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน โทร 
081 – 7841739 FB: Sundara Guesthouse
17. โรงแรมแฮปปี้โฮม โทร. 085 – 0348464
18. โรงแรมเอื้องคำ 319 หมู่ 3 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 
55000 โทร 054 – 771885 , 054 – 775817 , 081 – 
8831430 , 089 – 8525570
19. โรงแรมซิกทิไนท์โฮเทล โทร 081 – 5942062
20. โรงแรมเรือนสวนหอม โทร 081 – 5942062
21. โรงแรมน่านสุวารินทร์ โทร 081 – 8827025
22. โรงแรมน่านเก็สท์เฮาส์ โทร 054 – 771849
23. โรงแรมท่าลี่โฮมสเตด โทร 054-771820
24. โรงแรมภูกะลันโฮมสเตย์ โทร 061-5424642
25. โรงแรมเฮือนริมน่านโทร 081-8381534

สถานที่ปล่อยตัว
บริเวณข่วงเมืองน่าน (วัดภูมินทร์) อ.เมือง จ.น่าน
ของรางวัลภายในงาน
Facebook comment
รายละเอียด ของงาน
วันจัดงาน : 27 NOV 2016
เวลาปล่อยตัว : [04:30 Marathon] [5:30 Half] [6:00 Mini] [6:10 Fun]
สถานที่ปล่อยตัว บริเวณข่วงเมืองน่าน (วัดภูมินทร์) อ.เมือง จ.น่าน
 
Visit Website
กิจกรรม ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา แจ้งการโอนเงิน สมาชิก

34/214 ซอยเลียบคลองสอง18 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. 10510
โทร 081-987-6055 , 087-995-7055

อีเมล์ info@berving.com

© Copyright 2017 BERVING.COM, All right Reserve.