วิธีแจ้งการชำระเงิน


1. เข้าสู่ระบบ

กรอก ชื่ออีเมล์ และ รหัสผ่าน จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ" หรือ เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ Google หรือ Facebook ของท่าน

2. เลือกเมนู "ประวัติการสมัคร" เพื่อเลือกการสมัครที่ต้องการแจ้งชำระเงิน
3. ที่หน้า "ประวัติการสมัคร" คลิกที่ปุ่ม "แจ้งการชำระเงิน"
4. กรอกรายละเอียดการโอนเงินที่ฟอร์ม "ข้อมูลการโอนเงิน"
โดยท่านจะต้องระบุข้อมูล ดังนี้
  1. วัน เดือน ปีที่โอนเงิน
  2. เวลาโอนเงิน
  3. จำนวนเงินที่โอน
5. แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน

คลิกที่ "Choose File" แล้วทำการเลือกไฟล์รูปแสดงหลักฐานการโอนเงิน

6. ส่งข้อมูลการโอนเงิน

คลิกที่ "ส่งข้อมูล" เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงิน