ขั้นตอนการสั่งซื้อ

_________________________


ขั้นตอนที่ 1:
 เข้า www.berving.com

ขั้นตอนที่ 2: เลือกงานที่ต้องการสมัคร

_________________________

ขั้นตอนที่ 3: อ่านรายละเอียดงาน เลือกจำนวนตั๋วและระยะที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4: กดปุ่ม “Add to cart”

 

_________________________

 

ขั้นตอนที่ 5: เช็คข้อมูลการสั่งซื้อ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้เลือก Update cart ก่อน check out

ขั้นตอนที่ 6: เลือก “Proceed check out”

 

 

_________________________

ขั้นตอนที่ 7: กรอกข้อมูลผู้ร่วมงานให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 8: เลือก “Save attendee info”

ขั้นตอนที่ 9: เลือก “check out”

 

 

_________________________

ขั้นตอนที่ 10: กรอกข้อมูลผู้ซื้อเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 11: เลือก “สั่งซื้อ”

 

_________________________

ขั้นตอนที่ 12: จบขั้นตอนการสั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับอีเมล์เพื่อยืนยันรายละเอียดการสั่งซื้อ และเลขทีบัญชีเพื่อชำระเงิน

 

 

_________________________

ขั้นตอนที่ 13: ได้รับอีเมลการสั่งซื้อ

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.