นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ภาพรวม

Berving.com ได้พัฒนา "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ขึ้นเพื่อ อธิบายวิธีการที่เราใช้รวบรวม เก็บ ประมวลผล เปิดเผยและโอน "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชม "เว็บไซต์" หรือ ใช้ "บริการ" ของเรา "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้มีผลกับ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชม "เว็บไซต์" หรือใช้ "บริการ" และไม่มีผลกับ เว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม รวมถึง เว็บไซต์ หรือบริการของ "ผู้ใช้" berving.com คนอื่นๆ

"นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่อง ความเป็นส่วนตัวของเรา และเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้ "เว็บไซต์" และ "บริการ" ของเรา

โปรด ติดต่อเรา ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว"

2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการของเรา รวมถึง:

 • ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการใช้ – เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเราด้วยการสร้างเป็น สมาชิก เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อเสนอและให้บริการตามที่คุณร้องขอ เราอาจขอให้คุณกรอกชื่อที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลและข้อมูลระบุของคุณ เพื่อเป็นสมาชิกของเว็ปไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือก เราอาจขอให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในขณะที่คุณใช้บริการของเรา

 • ข้อมูลการทํารายการและประสบการณ์ใช้งาน – เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เช่น เพื่อสมัครงานวิ่งต่างๆ ดำเนินการชำระเงิน หรือชำระเงินให้เพื่อนและครอบครัว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ เช่น จำนวนเงินที่ส่ง จำนวนเงินที่ชำระสำหรับอุปกรณ์การแข่งขัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีชำระเงินใดๆที่ใช้ในการทำรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ข้อมูลการใช้งานเชิงเทคนิค และข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

 • ข้อมูลของผู้เข้าร่วม – เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เราเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ

  • ชำระเงิน: เมื่อคุณชำระเงินผ่านบริการ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทางการเงิน เกี่ยวกับผู้เข้าร่วมที่ชำระเงินให้แก่คุณ ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริการที่คุณกำลงใช้เพื่อชำระเงิน
  • ชำระเงินหรือขอให้ผู้อื่นชำระบิล: ถ้าคุณใช้บริการของเราในการชำระบิลเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือถ้าคุณขอให้ผู้ใช้ชำระเงินให้กับคุณ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ เกี่ยวกับเจ้าของบัญชี เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และหมายเลขบัญชีของบิลที่คุณต้องการชำระเงิน

 • ข้อมูลที่คุณเลือกเพื่อให้เราได้รับบริการเพื่มเติมหรือบริการออนไลน์เฉพาะ – ถ้าคุณขอหรือเข้าร่วมคุณลักษณะของไซต์ที่ไม่บังคับหรือร้องขอบริการที่ปรับปรุงแล้ว หรือฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ที่เป็นตัวเลือก เราอาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ ถ้าการใช้ข้อมูลดังกล่าวแตกต่างไปจากการใช้ที่เปิดเผยใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" เราจะมีประกาศแยกต่างหากเพื่อแจ้งให้คุณทราบขณะที่เก็บข้อมูล

 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อใช้บริการ “berving.com” - เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้งานด้านเทคนิค และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ตามความจำเป็น เพื่อให้การทำรายการสมบูรณ์ ถ้าคุณเป็นเจ้าของ Account เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ เราจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ตลอดจนใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้

 • ข้อมูลอื่นๆที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา – เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณ เมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเรา กับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา หรือจากการตอบแบบสำรวจ

3. เหตุใดเราจึงต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าอยู่ในความต้องการทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของเรา และไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูลตราบใดที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะยังคงใช้และเปิดเผย "ข้อมูลส่วนบุคคล" ดังกล่าวตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" นี้

4. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราอาจ ประมวลผล ข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลต่อไปนี้

 • เพื่อดําเนินการเว็บไซต์และให้บริการ รวมถึงเพื่อ:

  • เริ่มต้นการชำระเงิน
  • ตรวจสอบการเข้าถึงบัญชีของคุณ
  • ติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์ บริการของคุณ
  • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความถูกต้องและการยืนยันตัวตน

 • เพื่อจัดการความต้องการทางธุรกิจของเรา เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการปรับปรุง บริการ ตลอดจนประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เราจะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้และทำการวิจัยเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการของเรา

 • เพื่อจัดการความเสี่ยงและปกป้องเว็บไซต์ บริการ และคุณ จากการฉ้อโกง โดยการยืนยันตัวตนของคุณ การใช้เครื่องมือสำหรับความเสี่ยง และฉ้อโกงของ Berving.com ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลอุปกรณ์, ข้อมูลการใช้งานทางเทคนิค และข้อมูลตําแหน่งทางภูมิศาสตร์จากเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์ให้บริการ Berving.com เพื่อช่วยตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง และการละเมิดบริการของเรา

 • เพื่อทําการตลาดถึงคุณ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Berving.com ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อปรับแต่งเนื้อหาทางการตลาดและบริการหรือประสบการณ์บางอย่างของเว็บไซต์ ให้ตรงกับความ สนใจของคุณบน Berving.com และเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่นๆ

 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราและเพื่อบังคับใช้ข้อกําหนดของเว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งหมด

 • เพื่อตอบกลับคำขอของคุณ เช่น ติดต่อคุณเกี่ยวกับคำถามที่คุณส่งมายังฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

5. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

เราอาจเปิดเผย "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณหรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับคุณให้กับผู้อื่นในรูปแบบต่างๆตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ของ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆของคุณด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

กับสมาชิกของ Berving.com: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้บริการตามที่คุณต้องการหรือที่ได้รับอนุญาตจากคุณเพื่อจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยตรวจจับและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการละเมิดอื่นๆต่อนโยบายและข้อตกลงของเรา และเพื่อช่วยให้เราจัดการข้อความพร้อมใช้งานและการเชื่อมต่อ บริการ และการติดต่อสื่อสารของ Berving.com

ระหว่างบุคคลอื่นเพื่อทำรายการเมื่อคุณใช้บริการ เช่น ผู้ใช้รายอื่น ผู้ค้าและผู้ให้บริการของพวกเขา: เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ การทำรายการของคุณซึ่งรวมถึงผู้ใช้รายอื่นที่คุณสมัคร หรือ ชำระเงินให้ เมื่อคุณใช้บริการของเราเพื่อชำระค่าสมัคร ข้อมูลเหล่านี้ได้แก่:

 • ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีซึ่งจำเป็นต้องใช้อำนวยความสะดวกในการทำรายการ
 • ข้อมูลที่จะช่วยผู้เข้าร่วมอื่นๆในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ตลอดจนตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงและ
 • ข้อมูลที่ถูกรวบรวมและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อช่วยให้ผู้สมัครทำความเข้าใจระบบได้ดียิ่งขึ้น

กับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราหรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต: เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ Berving.com หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ซึ่งรวมถึง:

 • ถ้าเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหมายเรียก คำสั่งศาล หรือกระบวนการหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ภายใต้กฎหมายหรือกฎข้อบังคับกฎหมายและกฎข้อบังคับของเขตอำนาจศาลอื่นที่ใช้บังคับกับ Berving.com ในกรณีที่เราต้องทำเช่นนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวหรือกฎของบัตรเครดิต หรือในกรณีที่เราเชื่อโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพหรือการสูญเสียทางการเงินหรือเพื่อรายงานถึงกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือเพื่อสอบสวนการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ Berving.com
 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคล
 • เพื่อปกป้องทรัพย์สินบริการและสิทธิตามกฎหมายของเรา
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าสมัครของ Berving.com ทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ในส่วนที่เชื่อมโยงกับบริการจัดส่งและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการซื้อที่ทำโดยใช้การบริการ
 • เพื่อช่วยประเมินและจัดการความเสี่ยง ตลอดจนป้องกันการฉ้อโกงต่อเรา ผู้ใช้ของเรา และการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือการใช้บริการของเรารวมถึงการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา กิจการเชิงกลยุทธ์ หรือบุคคลธรรมดาอื่นๆ และผู้คู้า
 • เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบการปฏิบัติตามและหน้าที่การกำกับดูแลกิจการของเรา

ด้วยความยินยอมของคุณ: เรายังจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ด้วยความยินยอมหรือคำชี้แนะของคุณ

นอกจากนี้ Berving.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ ด้านการตลาดโดยปราศจากความยินยอมของคุณ

เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร

เรารักษามาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้านการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อ ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข มาตรการด้านความปลอดภัย ได้แก่ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของเรา และการควบคุมการ อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ในขณะที่เราอุทิศให้ต่อการรักษาความปลอดภัยระบบและบริการของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่านของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี/การลงทะเบียนหน้าข้อมูลของคุณและตรวจสอบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เราจะไม่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่เราเปิดเผยให้ บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชีซึ่งคุณได้ให้อนุญาต

6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล (Data Deletion)

คุณสามารถแจ้งความจำนงค์เพื่อขอลบ"ข้อมูลส่วนบุคคล" ของคุณหรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับคุณออกจากระบบได้ โดยส่งอีเมล์แจ้งมาที่ berving.com@gmail.com ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ตามคำขอของคุณ

You can send request for your privacy or related data to delete to email: berving.com@gmail.com. Administrator will operate your request immediately.